Hjem

Korona som yrkesskade: Får du erstatning for utgifter til bistand av advokat?

Av: Codex Advokat

Frem til den 07. april 2020 har det vært uklart hvorvidt helsepersonell, eller andre arbeidstakere som er særlig utsatt for smitte, vil ha rett på erstatning dersom de blir smittet av koronaviruset under arbeid. Dette har sin årsak i at koronasmitte var en ukjent problemstilling inntil nylig.

Regjeringen har nå besluttet at smitte av koronaviruset er omfattet av yrkesskade-dekningen fra og med 1. mars 2020. Regjeringen orienterte om dette gjennom pressemelding den 07. april 2020.

Lovendringen innebærer bl.a. at man som smitteutsatt arbeidstaker vil ha de samme rettigheter ved koronayrkesskade som ved en annen yrkesskade.

Nedenfor følger er en orientering om hvilken rett man har på å få dekket utgifter til bistand ved advokat ved koronayrkesskade/yrkesskade.

Helsearbeider med maske behandler pasient.

Erstatningspostene ved korona som yrkesskade

Personskade ved yrkesskade/koronayrkesskade kan medføre omfattende erstatningskrav. Ved korona-yrkesskade eller -yrkessykdom vil advokatens oppgave være å bistå skadelidte i dialogen med det ansvarlige forsikringsselskapet om ansvarsgrunnlag, om erstatningskrav mm.

Aktuelle erstatningsposter ved koronayrkesskade vil være de samme som ved annen yrkesskade.

Aktuelle erstatningsposter er:

Er du påført yrkesskade gjennom koronasmitte, så har du krav på å få dekket utgifter til bistand ved advokat under erstatningsutmålingen av yrkesskaden.

Selskapet plikter å erstatte rimelige og nødvendige utgifter til bistand av advokat, og normalt betaler skadelidte selv ikke for advokatens arbeid; dette dekkes av det ansvarlige forsikringsselskapet.

Når bør du engasjere advokat i en koronayrkesskadesak?

Erstatningsoppgjør etter yrkesskader innebærer ofte kompliserte vurderinger innenfor både jus og medisin og det vil ofte være utfordrende for skadelidte å håndtere saken på egen hånd. Mange vil nok av den grunn stille seg selv spørsmål om når man bør gå til advokat for bistand i saken.

Vårt generelle råd er at det anbefales å søke bistand ved advokat dersom det oppstår diskusjoner med forsikringsselskapet.

Det anbefales også å søke juridisk bistand dersom forsikringsselskapet presenterer et erstatningsoppgjør i saken. Ofte vil et erstatningsoppgjør innebære erstatning som skal vare livet ut. At et slik erstatningsoppgjør er et riktig oppgjør sett i henhold til den konkrete skaden vil naturlig nok være svært viktig.

Å la en advokat gjennomgå erstatningstilbudet og forutsetningene det baseres på – før tilbudet aksepteres som oppgjør i saken – er etter vår vurdering svært viktig. Utgifter til juridisk bistand knyttet til en slik gjennomgang vil normalt også bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet.

Det kan være at det foreslåtte erstatningsoppgjøret er riktig, men man bør utfordre selskapet på enkelte av forutsetningene som de legger til grunn. Bistand fra advokat vil gi deg trygghet for at oppgjøret går riktig for seg.

Codex Advokat er landsdekkende og har landets største avdeling med advokater som arbeider dedikert med personskade­­erstatning og yrkesskade­­erstatning og forsikrings­­rettslige spørsmål.

Vi bistår deg, uansett hvor du er. Snakk med oss.

Del