Hjem

Codex Green

Av: Codex Advokat

Dato: 27.02.20

Codex Advokat er det første advokatfirmaet i verden som er anerkjent av FN som klimanøytrale. Sertifiseringen har vi oppnådd med vårt arbeid gjennom klimagruppen 'Codex Green'.

Codex Green toppbanner med norsk kyst i bakgrunnen

Les mer om Codex Green:

Dette sier grunnloven § 112:

“Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.”

Hvem er vi?

Codex Green er en arbeidsgruppe bestående av 11 medlemmer, med ulike kompetanseområder. Vi er advokater, markedspersoner, samt ansatte fra kundesenteret og administrasjonen. Det vi har til felles er at alle er engasjert i klima- og miljøspørsmål.

"We are glad to see Codex, the first law firm to join the UN Climate Change Secretariat’s Climate Neutral Now initiative, showing that there are actions one can take right now to respond to this challenge. We invite everyone to follow Codex’s example and join the global climate action."

- Niclas Svenningsen, UN Climate Change Secretariat

Hvorfor har vi en klimagruppe i Codex?

Codex' ambisjon er å gi dets klienter “en bekymring mindre.”

Vi mener dessuten at advokatstanden og næringslivet har et samfunnsansvar - CSR (Corporate Social Responsibility).

Det betyr at vi hele tiden må utfordre oss selv: Hvordan kan Codex spesielt - og advokatbransjen generelt - bidra til å løse vår tids største utfordring - klimaspørsmålet?

Hva kan vi som jobber innen jussen gjøre for at FNs bærekraftsmål, med særlig vekt på klima, nås innen 2030?

Hvordan kan vi, enkelt sagt, sørge for at fremtidenes generasjoner får “en bekymring mindre”?

Codex Green og FNs bærekraftsmål

FN har kommet med 17 bærekraftsmål som skal nås innen 2030.

Codex' klimaengasjement retter seg spesielt mot følgende bærekraftsmål:

 • Bærekraftsmål 7: Ren energi for alle
 • Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene
 • Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene

Les mer om bærekraftsmålene på FNs hjemmeside.

Hva gjør Codex Green?

Codex Green-gruppen ble startet i juni 2019. Siden har vi jobbet kontinuerlig for å kartlegge både interne og eksterne tiltak. Her forteller vi om grønne milepæler vi har oppnådd så langt.

Eksternt arbeid

 • FN-sertifisering ang. reduksjon av CO2-utslipp for hver ansatt.
 • Inngåelse av avtale med formål om å støtte et solenergiprosjekt i India.
 • Etablering av vårt samarbeid med Chooose.

Internt arbeid

 • Kildesortering, selvfølgelig!
 • Bruk av miljøvennlige produkter, for eksempel bærekraftig kaffe, såpe, og vaskemiddel.
 • Innføring av kjøttfrie mandager og null matsvinn: Lunsjrester brukes som overtidsmat.
 • Få flyreiser, få ansatte bruker bil - mange benytter seg av kollektivtransport eller sykler til jobben. Det siste er lett, fordi vi har egen og trygg sykkelparkering.
 • Vi arbeider digitalt - alle ansatte har bærbare PC-er og foretrekker videokonferanser fremfor å fly.
 • Når vi først bruker papir, så er det selvsagt resirkulert papir.

Les mer om: Vårt samarbeid med Kirkens Nødhjelp

Hva skjer fremover?

Codex Green ser seg litt som en juridisk tenketank. At vi som virksomhet skal hjelpe til med å gjøre jorden til en trygg og sunn plass, er en spennende og lærerik utfordring for oss.

Vi er fortsatt i startfasen, men ser for oss en fremtid med kontinuerlig engasjement og stadig forbedring. Derfor satser vi på løsningsorientert kreativitet og positivitet.

Dette er eksempelvis ting vi arbeider med nå:

 • Sette opp en grønn “Code of Conduct” for alle ansatte
 • Knytte til oss andre advokatfirmaer som samarbeidspartnere på veien videre
 • Utvide økonomisk støtte til ytterlige prosjekter

Presse og artikler

Snakk med oss!

Ønsker du å komme i kontakt? Skriv en e-post til green@codex.no! Vi gleder oss til din tilbakemelding.

Medlemmer

Anders Faanes, CEO
Per Bernhard Wright, assosiert partner
Jo Martin Fridstrøm, CCO

Frank Braathen Hauge, HR
Anabel Hafstad, SEO spesialist
Thea Ørneseidet, sosiale medier
Momina Sheikh, kundesenter
Tonje B. Onsøien, advokatfullmektig
Viktor Wikstrøm, advokatfullmektig
Silje Eklund, advokatfullmektig
Susanna Holth, advokatfullmektig

Del