Hjem
icon

Aksjeoverdragelse: Forkjøpsrett

Smilende kvinne med lyst hår i blå dressjakke og bukse.

Er aksjeselskapet ditt stiftet etter 1999? Da har du som aksjonær rett til å overta aksjer etter reglene om forkjøpsrett. Denne artikkelen forklarer gjeldende regler om forkjøpsrett ved aksjeoverdragelse, hvilke unntak som finnes og hva som skjer hvis flere ønsker å bruke forkjøpsretten.

Alt du trenger å vite om:

Hva er forkjøpsrett ved aksjeoverdragelse?

Etter aksjeloven § 4 – 19 er hovedregelen at aksjonærer i et selskap har forkjøpsrett ved aksjeoverdragelse.

Hensikten bak forkjøpsrett er sikkerhet ovenfor aksjonærer og selskapet fra tredjeparter. Forkjøpsretten gir også eierne mulighet til innflytelse og eierposisjon.

Har forkjøpsretten noen unntak?

Hovedreglene gjelder så lenge ikke annet er bestemt i selskapets vedtekter. En avtale mellom aksjonærer kan gi flere unntak. Blant annet kan vedtektene avgjøre om alle eller kun noen få skal ha forkjøpsrett, eller om tredjeparter skal kunne kjøpe seg inn med forkjøpsrett.

Det finnes også unntak når det kommer til aksjonærers nærmeste familie eller slekt.

Når trer forkjøpsretten i kraft?

Forkjøpsretten inntrer når en aksje bytter eier, også ved arv og gave. Etter det har blitt gjort en avtale mellom selger og kjøper vil retten gjelde.

Kjøper av aksjene skal etter aksjeloven § 4- 12 umiddelbart gi beskjed til selskapet om eierskapet.

Har du meldeplikt hvis du vil benytte forkjøpsretten?

Ja, du har meldeplikt for aksjonærene i selskapet.

Dersom du skal benytte forkjøpsretten er du pliktig til å gi beskjed innen to måneder etter du fikk melding om aksjeoverdragelse fra selskapet. Etter fristen har utgått, faller også rettighetene vekk.

Hva med prisen på aksjene?

Summen for innløsning skal settes etter aksjeloven § 4- 17, det betyr at det i hovedsak ikke er den prisen som følger mellom selger og kjøper. Derimot kan vedtekter bestemme hvordan innløsningssummen beregnes.

Etter lovverket skal prisen på vederlaget i utgangspunktet være til virkelig verdi.

Hva skjer hvis flere vil bruke forkjøpsretten?

Etter aksjeloven skal aksjene fordeles basert på eierandeler på aksjer fra tidligere. Hvis aksjer av matematiske årsaker ikke kan deles, skal det trekkes lodd.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med:

  • Spesialtilpasninger og skreddersøm ved forkjøpsrett
  • Rådgivning og støtte innen forkjøpsrett og aksjeoverdragelse
  • Vurdering om forkjøpsrett bør benyttes
  • Utforming av regler og vedtektsbestemmelser

Har du spørsmål knyttet til aksjeoverdragelse og forkjøpsrett? Snakk med oss.

John Aage Hvardal

Advokat og partner

Forretningsjus og skatt