Hjem
icon

Uføretrygd og arbeid

Glad mann i rullestol med en hund på fanget.

Hvis du kombinerer arbeid og uføretrygd sitter du igjen med større inntekter, enn hvis du kun får uføretrygd. Hvis du kan arbeide, kan du arbeide så mye som du har mulighet til ved siden av uføretrygden. Uføretrygden kan bli nedjustert, men du vil allikevel sitte igjen med mer inntekt hvis du jobber.

Viktige faktorer du trenger å vite og uføretrygd og arbeid:

Når blir uføretrygden nedjustert?

Uføretrygden blir nedjustert først etter at du har tjent 0,4 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

0,4 G tilsvarer i 2020 (101 351 kr * 0,4) som til sammen er kr. 40.540.

Du kan med andre ord tjene en betydelig sum før uføretrygden blir nedjustert.

Dersom du har delvis uføretrygd, vil inntektsgrensen din være tilpasset deg individuelt. Din inntektsgrense kan du lese av fra vedtaket fra NAV.

NB! Husk at du alltid må melde fra om inntekter til NAV.

Hvor mye kan uføretrygden bli nedjustert ved jobb?

Det er individuelt hvor mye uføretrygden eventuelt blir nedjustert.

Det er først etter du har tjent 40.540 kr (beløp for 2020) at uføretrygden blir nedjustert.

Du kan logge deg inn på ditt NAV, for å sjekke hvor mye uføretrygden blir nedjustert.

Når må du innmelde til NAV forventet inntekt?

Hvis du skal forsikre deg om at du får riktig utbetaling av uføretrygden må du melde inn inntekter når:

  • Du forventer en høyere årsinntekt enn inntektsgrensen din
  • Årsinntekten din endrer seg

Endringer i inntekt melder du inn på nettsiden til NAV.

Påvirker inntekten din andre ytelser du får?

Det kan påvirke andre ytelser dersom du tjener mer en inntektsgrensen, da kan gjenlevendetillegget reduseres.

I tillegg kan inntekten endre størrelsen på barnetillegg. Omsorgsstønad og forsterhjemsgodtgjørelse blir sett på som inntekter.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Klage på avslag på uføretrygd
  • Klage på beregninger av uføretrygd
  • Klage på stans av ytelse
  • Klage på avslag på andre ytelser som sykepenger og arbeidsavklaringspenger (AAP)

Har du spørsmål knyttet til uføretrygd og arbeid? Snakk med oss.

Finn L. Eriksen

Advokat og partner


Håvard Bjørnstad

Advokat og partner