Hjem

Bør ditt sameie oppdatere sine vedtekter? Viktige endringer i eierseksjonsloven

Av: Codex Advokat

Eierseksjonsloven introduserte i 2018 endringer som påvirker alle sameier. For styreledere og styremedlemmer i mindre sameier er det avgjørende å forstå disse endringene og vite hvordan du bør handle for å holde vedtektene oppdaterte. Her er en kortfattet veiledning for å navigere i denne oppgaven.

Sitat fra Kitty, Foto

Viktige endringer å være oppmerksom på

Eierseksjonsloven trådte i kraft 1. januar 2018. Den nye loven brakte med seg endringer i forhold til gammel lov. Endringene i loven omfatter blant annet vedlikeholdsansvar, organisering av parkeringsarealer, etablering av ladepunkter for elbiler, og nye regler for kortidsutleie. Vedtekter i strid med loven er i utgangspunktet ugyldige. Endringene krever derfor at sameier gjennomgår, og oppdaterer sine vedtekter for å sikre at de er i overensstemmelse med loven.

Hva bør gjøres

  1. Gjennomgang av vedtekter: Start med å gjennomgå de eksisterende vedtektene for å identifisere nødvendige endringer.
  2. Konsultere ekspertise: Det er anbefalt å søke juridisk rådgivning fra eksperter på eierseksjonsloven for å sikre at de nye vedtektene er i tråd med loven.
  3. Andre oppdateringer: Når vedtektene først skal revideres, kan det være fornuftig å ta en gjennomgang av andre ønskelige endringer.


Ta kontakt med våre spesialiserte advokater

Ta kontakt

Konsekvenser av å ikke oppdatere vedtekter

Utdaterte vedtekter kan lede til juridiske utfordringer, økonomiske tap og intern uenighet i sameiet. For eksempel kan beslutninger tatt på bakgrunn av utdaterte vedtekter bli utfordret og kjent ugyldige.

Små sameier

Vi ser ofte at små sameier har svært kortfattede vedtekter, og i noen tilfeller mangler vedtekter. Slike sameier har ofte utfordringer som enkelt kunne vært unngått med grundige vedtekter. Vi anbefaler at alle sameier har vedtekter som reflekterer deres syn på hvordan forholdene skal være i sameiet.

Veien videre

  • Kontakt Codex advokat: Våre spesialiserte eiendomsadvokater hjelper med gjennomgang og oppdatering av vedtektene.
  • Implementering: Implementer de oppdaterte vedtektene gjennom en ordentlig prosess og kommuniser endringene tydelig til beboerne.

Dette er en forenklet oversikt. For en mer detaljert gjennomgang, les vår artikkel: Endringer i eierseksjons­loven


Kitty Moss Sørensen

Advokat og partner

Eiendom og entreprise

Få hjelp nå

Del