Hjem
icon

Håndverker­tjenester: Kompensasjon for forsinket arbeid

To personer som diskuterer sammen.

Det er ikke uvanlig at forbrukere erfarer at håndverkeren ikke leverer til avtalt tidspunkt. Hvilke rettigheter har du hvis håndverkeren ikke overholder de avtalte fristene? I denne artikkelen forklarer vi deg hvordan du kan gå frem for å kreve kompensasjon for forsinket arbeid.

Viktige forhold du trenger å vite om kompensasjon for forsinket arbeid:

Hva er en forsinkelse?

Det er noen vilkår som kreves oppfylt, før du kan hevde at entreprenøren er forsinket.

Disse er følgende:

 • Arbeidet er ikke avsluttet innen den avtalte tid
 • Arbeidet er ikke avsluttet i rimelig tid
 • Håndverkeren overholder ikke avtalte frister for start eller fremdrift

Det er forholdsvis enkelt å konstatere at entreprenøren er forsinket, hvis det foreligger en skriftlig avtale for ferdigstillelse.

Utfordringene dukker som oftest opp der det ikke foreligger en skriftlig avtale.

Hvis det ikke er inngått en skriftlig avtale om ferdigstillingstidspunkt, vil det likevel kreves at håndverkeren leverer innen rimelig tid. I en vurdering om rimelig tid, skal det tas utgangspunkt i lignende tjenester og hvor lang tid dette arbeidet vanligvis tar. Dette gjelder uansett hvilken type firma tjenesten er bestilt fra.

Hvis ytre, uforutsette forhold forårsaker forsinkelse i arbeid, kan det påvirke hvilket tidsbruk som anses som rimelig. Eksempelvis kan en maler utsette arbeidet, hvis det er regnvær.

Forbrukerens skyld?

Hvis forsinkelse skyldes forbrukeren vil det ikke foreligge en forsinkelse etter loven.

Eksempelvis dersom forbrukeren ikke har levert husnøkkelen til håndverkeren, slik at dette forhindrer håndverkere i å starte på arbeidet. Hvis forbrukeren ikke har anskaffet avtalte materiale i tide, vil det ikke foreligge en forsinkelse fra håndverkerens side.

Hvilke rettigheter har du ved forsinket arbeid?

Etter håndverkertjenesteloven kan forbrukeren gjøre en rekke tiltak ved forsinkelse.

 • Tilbakehold av penger
 • Kreve tjenesten utført
 • Heve hele avtalen
 • Kreve erstatning

Tilbakehold av penger

Hvis kravene for forsinkelse er oppfylt i henhold til håndverkertjenesteloven, kan forbruker tilbakeholde penger.

Dersom forsinkelsen medfører et økonomisk tap, kan du holde tilbake penger, slik at beløpet dekker erstatningskravet.

Etter hovedregelen har du ikke lov å tilbakeholde en sum som overstiger det økonomiske tapet som følge av forsinkelsen.

Kreve tjenesten utført

Du kan følge avtalen, og kreve at håndverkeren utfører den avtalte tje nesten. I henhold til loven kan dette kun kreves dersom arbeidet kan utføres «uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren».

Dersom arbeidet byr på vesentlige økonomiske- eller praktiske problemer for håndverkeren, slik at det er å anse som urimelig, kan ikke forbrukeren kreve at arbeidet blir utført.

Hvis du ønsker tjenesten utført, er det viktig at du ikke venter urimelig lenge med å melde kravet til håndverkeren.

Heving av avtalen

Dersom forsinkelsen har «vesentlig betydning» for forbruker, kan avtalen heves.

Heving har store konsekvenser for håndverkeren, så det kreves imidlertid mye for å kunne heve en avtale.

I flere tilfeller der det er godt planlagt fra forbrukerens side, at tjenesten skal være ferdig innen en viss dato, kan forsinkelsen i seg selv, være av «vesentlig betydning». Dette må vurderes i hver enkelt sak.

Eksempelvis at du planlegger en måneds reise til utlandet. Hensikten er å komme hjem igjen til ferdig slipte gulv. Dersom du kommer hjem, og håndverkeren ikke har startet på gulvet, vil antageligvis forsinkelsen være av vesentlig betydning.

Dersom store deler av arbeidet er utført av håndverkeren, kan du i utgangspunktet kun heve resterende del av avtalen.

Kreve erstatning

I noen tilfeller kan en forsinkelse medføre et økonomisk tap. I henhold til loven kan forbrukeren i utgangspunktet kreve erstatning for det økonomiske tapet. Hvis for eksempel et oppussingsarbeid er forsinket, og boligen ikke kan benyttes over en lengre periode, vil utgifter til hotell kunne dekkes.

Vær likevel oppmerksom på at du som forbruker, har en tapsbegrensningsplikt. Det innebærer at du kan få dekket nødvendige utgifter til hotell, men ikke nødvendigvis et 5-stjerners hotell.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

 • Spørsmål knyttet til kompensasjon ved forsinket arbeid
 • Juridisk rådgiving
 • Utarbeidelse av kontrakter
 • Sikring av dine rettigheter og krav
 • Støtte i sak

Har du spørsmål knyttet til kompensasjon ved forsinket arbeid? Snakk med oss.