Hjem
icon

Elektronisk reklame: Viktige regler

Glad kvinne som bruker en PC.

Som næringsdrivende er det viktig å overholde de regler som finnes om reklame. Brudd på markedsføringslovens regler om elektronisk reklame kan gi økonomiske konsekvenser i form av gebyr pålagt av Forbrukertilsynet. Overtredelser kan også medføre tap av goodwill blant kundene.

Det finnes en rekke regler om hvordan du som næringsdrivende kan reklamere ved hjelp av elektroniske verktøy – disse bør du gjøre deg godt kjent med. Utgangspunktet er at en næringsdrivende kun kan reklamere over e-post, SMS og MMS i nærmere angitte tilfeller.

Alt du trenger å vite om elektronisk reklame:

Mottakeren er næringsdrivende og ikke en fysisk person

Du kan alltid sende elektronisk reklame til en generell firma-epost, slik som post@firma.no.

Det er imidlertid ikke tillatt å sende reklame til en konkret fysisk person med mindre denne har samtykket til å motta reklame eller det finnes et allerede eksisterende kundeforhold.

Mottakeren har samtykket til å motta markedsføring

Samtykke må innhentes via virksomhetens nettside eller lignende og kan ikke etterspørres per e-post.

Samtykket må innhentes før reklame sendes ut og må gis uttrykkelig ved en aktiv handling.

Den som gir sitt samtykke må gjøres klar over hva det gis samtykke til og rekkevidden av dette samtykket. Samtykket skal være mulig å trekke tilbake på et hvilket som helst tidspunkt. Dersom en person er under 15 år er det ikke mulig å gi samtykke til elektronisk reklame.

Det er et allerede eksisterende kundeforhold mellom mottaker og avsenderen

I de tilfeller hvor det foreligger et eksisterende kundeforhold og den næringsdrivende har gjort klart at elektronisk reklame kan bli tilsendt en kunde, kan dette gjøres innenfor samme segmentet som det eksisterende kundeforholdet allerede gjelder.

Et kundeforhold anses ikke etablert ved ett enkeltstående kjøp av en liten forbruksvare.

Det må være tale om et mer langsiktig eller betydelig samarbeid enn som så. Det kan for eksempel være et løpende abonnement, en serviceavtale eller faste giveravtaler.

Det kan imidlertid ikke ved opprettelsen av slike avtaler være en forutsetning at den næringsdrivende skal få sende elektronisk reklame.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

Vi i Codex Advokat har lang erfaring innenfor markedsrett og har god kjennskap til de begrensninger og muligheter som følger av markedsføringsloven.

Vi kan rådgi din virksomhet i spørsmål om markedsføring og kan bistå i klageprosesser på vedtak fra organer som Forbrukertilsynet.

Har du spørsmål knyttet til elektronisk reklame? Snakk med oss.