Hjem

Tiltak for selskaper med økonomiske problemer

Av: Codex Advokat

Mange selskaper opplever nå en økonomisk vanskelig tid. Økte renter og dyrere råvarer mv. øker presset på selskapets likviditet. Dette gjør at flere selskaper nå har presset økonomi. Styret plikter å sikre at selskapet alltid har forsvarlig egenkapital og likviditet. Styrets vurderinger er imidlertid ulik avhengig av om det er medgangs- eller nedgangstider.

Mennesker som jobber sammen på kontor
Del