Hjem

Koronaviruset – Praktiske tiltak for selskaper i krise

Av: Codex Advokat

Som følge av utbruddet av Covid-19, også kjent som koronaviruset (coronaviruset), har norske myndigheter iverksatt strenge tiltak og restriksjoner. Dette har medført nedstenging av samfunnet på flere områder, og har endret hvordan selskaper kan tilby sine produkter og tjenester. Dette har skapt akutte problemer for mange bedrifter.

En gruppe mennesker står rundt et bord og diskuterer.
Del