Hjem

Utbyggingsprosjekter – kommunens mulighet til å sette rekkefølgekrav i reguleringsplan

Av: Codex Advokat

Det må normalt utarbeides en reguleringsplan for områder som ønskes utbygd. Reguleringsplan kan utarbeides av kommunen eller av private, typisk en utbygger. Til syvende og sist er det imidlertid kommunen som er reguleringsmyndighet, og som vedtar en reguleringsplan. Har kommunen mulighet til å stille krav til en utbygger gjennom reguleringsplan?

Rekkefølgekrav
Del