Hjem

Utbygging på Tullinløkka: Utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav lovlige

Av: Codex Advokat

Borgarting lagmannsrett avsa dom 27. januar 2021 i sak mellom Tullinkvartalet AS og Universitetsgaten 7 AS mot Oslo kommune, om lovligheten av vilkår i utbyggingsavtaler og lovligheten av rekkefølgekrav i reguleringsplan.

Håndverker arbeider i bygg.
Del