Hjem

Viktig dom fra Gulating lagmannsrett om innsigelser og krav i forbindelse med sluttoppgjør i entreprisekontrakter

Av: Codex Advokat

Den 04.06.2021 kom det en viktig dom fra Gulating lagmannsrett (LG-2020-185907) om hvilke krav som stilles til en hovedentreprenør vedrørende krav og innsigelser i forbindelse med sluttoppgjør fra underentreprenør. Dommen er viktig for både entreprenører og byggherrer ettersom den setter klare krav til hvordan en part skal fremme krav og innsigelser i forbindelse med mottakelse av en sluttoppstilling. Feil håndtering av sluttoppstilling med sluttfaktura kan nemlig få store økonomiske konsekvenser, noe dommen fra lagmannsretten er et tydelig eksempel på. Denne artikkelen tar for seg dommen fra Gulating lagmannsrett samt hvordan du som entreprenør eller byggherre skal håndtere en sluttoppstilling på riktig måte.

sluttoppgjør i entreprisekontrakter
Del