Hjem

Åpenhets­loven trer i kraft 1. juli

Den vil pålegge større virksomheter en plikt til å gjøre aktsomhetsvurderinger, samt å redegjøre for disse. Hva betyr dette for din virksomhet?

Åpenhetsloven
icon

Åpenhetsloven - Dette bør du vite:

Formålet med åpenhetsloven

Formålet med loven som ble vedtatt 10.juni 2021, er å hjelpe bedrifter til å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester.

Samtidig skal loven også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vil din bedrift omfattes av loven?

 • Ca. 8830 virksomheter i Norge vil omfattes direkte (store virksomheter).
 • Loven gjelder uavhengig av organisasjonsform, for eksempel aksjeselskaper, samvirkeforetak, stiftelser og foreninger.
 • Store virksomheter defineres som foretak som omfattes av regnskapsloven §1-5, eller som på balansedagen møter to av følgende:
  • Salgsinntekt: over 70 millioner kr
  • Balansesum: over 35 millioner kr
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: over 50


Hva betyr loven for deg dersom du ikke omfattes direkte?

Hva må din bedrift gjøre?

Du må vite hvordan du skal forholde deg til loven og hvilke konsekvenser åpenhetsloven vil kunne få for deg og din bedrift.

Du må foreta aktsomhetsvurderinger:

 • Aktsomhetsvurderingene gjelder hele næringskjeden
 • Plikt til å undersøke og vurdere risiko tilknyttet brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Krav om å gjennomføre risikoreduserende tiltak
 • Prioritering av risiko basert på alvorlighetsgrad og påvirkningsmulighet

Rapportering påkrevet:

 • Virksomhetene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene.
 • Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år
  • og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.
 • Redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider.

Er du en underleverandør? Hva bør du gjøre?

Større virksomheter må utføre aktsomhetsvurderinger ved sine leverandørkjeder og forretningspartnere, og redegjøre for dette. Det er derfor forventet at større virksomheter vil måtte pålegge sine leverandører og forretningspartnere tilsvarende krav om aktsomhetsvurderinger, samt krav om at dette videreføres nedover i leverandørkjeden.

Av den grunn er det forventet at åpenhetsloven også får betydning for alle mindre virksomheter som leverer varer og tjenester til større virksomheter.

Svært mange virksomheter utover de som defineres som større virksomheter vil altså måtte forholde seg til den nye loven.

Hvilke kontrakter eller rutiner bør sjekkes for åpenhetsloven?

 • Kontrakter med leverandører/forretningspartnere
 • Kontrakter hvor man selv er underleverandør for å vite hvilke forpliktelser man har påtatt seg
 • Virksomhetens rutiner for aktsomhetsvurderinger
 • Vurdering av hvilke tiltak som bør iverksettes, eks.:
  • Interne retningslinjer
  • Kontraktsmaler
  • Intern opplæring
  • mv.
 • Bærekraftsrapport

Slik bistår Codex deg med åpenhetsloven

 • Gjennomgå/utarbeide kontrakter / rutiner
 • Internkurs tilpasset din virksomhet
 • Utarbeidelse av interne- og eksterne retningslinjer
 • Vurdering og implementering av tiltak
 • Bærekraftsrapport (vår samarbeidspartner bistår med dette)
 • Besvaring av informasjonskrav
 • Bærekraftstrategi

Dette er åpenhetsloven

Ca. 8830 virksomheter i Norge vil omfattes direkte

Loven vil få konsekvenser indirekte for et langt større antall bedrifter iom. at krav videreføres nedover i leverandørkjeden

Uavhengig av din størrelse må du vite hvordan du skal forholde deg til loven og hvilke konsekvenser åpenhetsloven får

Dette er Codex

Codex Advokat ønsker å minimere risiko og øke konkurransekraften for å skape et best mulig resultat for deg som næringsdrivende.

Uansett behov eller bekymring vil Codex advokat være en profesjonell samarbeidspartner for deg. Overordnet er vi delt inn etter flere spesialiserte rettsområder.

Vi bistår virksomheter blant annet med:


Les mer på Codex Bedrift

Snakk med oss om Åpenhetsloven!

Viktor

Hedda Marie Aursnes

Advokat


Viktor

Ida Kindseth

Senioradvokat

Tonje

Tonje B. Onsøien

Advokat


Tine

Tine Granlund

Advokat og assosiert partner og leder av Codex Green