Hjem

Forslagene om reduksjon av adgangen til egen midlertidig ansettelse og innleie – hva skjer?

Av: Codex Advokat

Vi har tidligere omtalt Regjeringens forslag til lovendringer som reduserer fleksibilitetsmulighetene i bemanningen, spesielt på byggeplasser i Oslo-området. Siden den gang har Stortinget vedtatt den foreslåtte endringen i adgangen til egne midlertidige ansettelser, mens forslaget om endringer i innleiereglene fortsatt ligger til behandling hos Regjeringen.

To menn prater sammen på en byggeplass

Den generelle adgangen til egen midlertidig ansettelse i 12 måneder opphører 1. juli.

Stortinget har vedtatt å oppheve den tidligere generelle adgangen til midlertidig ansettelse i ett år i arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) f).

Endringen trer i kraft den 1. juli 2022.

Endringen er ment å få innvirkning på avtaler om midlertidig ansettelse som inngås etter 1. juli 2022. I praksis betyr dette at avtaler om midlertidige ansettelser som er inngått før 1. juli 2022 lovlig kan gjennomføres som tidligere avtalt inntil 1. juli 2023.

Fra 1. juli 2022 må arbeidsgivere begrunne alle sine midlertidige ansettelser i en annen av lovens unntaksmuligheter.

Som hovedregel skal arbeidstakerne da ansettes fast, men det vil fra 1. juli fortsatt være mulig å ansette midlertidig bl.a. vikarer for arbeid istedenfor en annen eller andre i inntil tre år eller for arbeid av midlertidig karakter i inntil fire år.

Forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo-regionen?

Regjeringens forslag om forbud mot all innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold er ennå ikke vedtatt. Det kom uvanlig mange kritiske høringsuttalelser innen høringsfristen den 19. april i år. Ansvarlig statsråd har etter dette likevel sagt at de ønsker en avklaring med et vedtak om dette i form av en forskrift i løpet av høsten.

Vi følger med på utviklingen og vil komme med oppdatert informasjon når regjeringen har konkludert i dette viktige spørsmålet.

Slutt på adgangen til innleie fra bemanningsforetak til arbeid av midlertidig karakter?

Regjeringens forslag om å oppheve adgangen til innleie fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter møtte også uvanlig mange kritiske høringsuttalelser. Ansvarlig statsråd tar likevel sikte på å sende lovforslaget til Stortinget før sommeren, og har som mål om at Stortinget skal behandle forslaget i løpet av høsten.

I praksis er det da uansett vanskelig å se at en slik generell innstramning i innleieadgangen for bedrifter uten tariffavtale og avtale med sine tillitsvalgte om innleie kan tre i kraft tidligere enn i 2023.

Ikke lenger mulig å leie inn fra bemanningsforetak i mer enn to år?

Det samme gjelder departementets forslag om å redusere maksimal innleietid til to år. Også denne endringen vil sannsynligvis gå igjennom på Stortinget i løpet av høsten, men vil neppe vil tre i kraft før i 2023.

Grensen mellom innleie og entreprise

Lovforslaget om ny definisjon av grensen mellom innleie og entreprise vil nok i så fall også bli behandlet av Stortinget i løpet av høsten 2022, men vil sannsynligvis ikke tre i kraft før i 2023.

Dette kan medføre at flere av dagens oppdragskontrakter i løpet av neste år vil kunne klassifiseres som innleie.

Codex Advokat holder deg oppdatert

Også de neste månedene vil vi samarbeide tett med vår arbeidsrettsavdeling for løpende oppdateringer omkring disse endringsprosessene, når de trer i kraft, og hvilke overgangsregler og unntaksmuligheter som da kan dukke opp.


Vegard M. Lund

Advokat og partner

Arbeids­rett


Del