Hjem

Video: El-sparkesykkel

Av: Codex Advokat

Dato: 28.06.19

Har du eller noen du kjenner blitt påkjørt av en sykkel eller sparkesykkel? Eller har du selv vært på sykkel og havnet i ulykke med en bil? Da kan du ha krav på erstatning. Advokat Karin Pauline Gjerlaug gir råd.

Har du spørsmål om el-sparkesykkel og andre trafikkulykker?

Dersom du har vært utsatt for en trafikkulykke, vil du kunne ha krav på erstatning. Men når har du egentlig krav på erstatning? Og hvor mye har du krav på? Codex har lang erfaring med personskade og trafikkskade, og kan hjelpe deg dersom du har spørsmål. Følg lenkene under for å lese våre artikler som omhandler nettopp dette.

Ulykke med el-sparkesykkel?

Les videoens tekstversjon:

«Det har stått mye i avisene den siste tiden om el-sparkesyklene som har kommet til Oslo, Bergen og flere andre byer i landet. Det har vært en stor glede for mange, men det har også ført til en del bekymringer.

Skadelegevakten her i Oslo opplyser om økt antall personskader både på brukerne av sparkesykkelen, men også fotgjengere som har blitt påkjørt.

El-sparkesyklene kan ha en hastighet på opptil 30 km/t, og det stilles heller ingen krav til opplæring før de tas i bruk. Det er derfor heller ikke rart at ulykkene oppstår. Hvis du, eller noen du kjenner, har vært involvert i en ulykke med en sparkesykkel kan du ha krav på erstatning. Det gjelder både dersom du som fotgjenger har blitt påkjørt av en sparkesykkel, eller en sykkel for den saks skyld. Eller dersom du som bruker av syklene har vært involvert i en ulykke med for eksempel en bil.

Du kan da ha krav på erstatning for det økonomiske tapet ulykken påfører deg. Det vil blant annet være krav om tapt arbeidsinntekt. Du kan ha krav på dekning av merutgifter til behandling hos lege, eventuelle medisiner og andre utgifter du har. Hvis du påføres varige skader, kan du også ha krav på kompensasjon for det. Hvis den ansvarlige for ulykken har opptrådt grovt uaktsomt, kan du også ha krav på det som kalles for oppreisningserstatning. Det vil for eksempel være tilfelle hvis den ansvarlige har kjørt i ruspåvirket tilstand.

Det som er viktig å huske på, hvis du har vært involvert i en ulykke, er å få kontaktinformasjonen til de andre personene. Det vil være viktig for å vite hvem du skal rette ditt erstatningskrav mot.

Hvis det er en litt større ulykke kan det også være lurt å kontakte politiet på stedet. Politiet vil da kunne gjøre undersøkelser om blant annet hvem som er ansvarlig for ulykken, hvilken hastighet som har blitt brukt, osv. Det vil kunne ha betydning for ditt erstatningskrav.

Til slutt er det veldig viktig å oppsøke lege kort tid etter ulykken. Det gjelder uavhengig hvorvidt dine skader er omfattende eller ikke. Legejournaler vil være veldig viktig dokumentasjon for å sannsynliggjøre at det er en sammenheng mellom ulykken og de plagene du har i ettertid. Hvis plagene dine vedvarer, er det også veldig viktig at du fortsetter å jevnlig oppsøke legen for å få dokumentert det.

Erstatningsoppgjør etter en personskade kan være vanskelig å takle alene. Ofte fordi man sitter igjen med personskader etter ulykken som kan være nok i seg selv.

Vi anbefaler bruk av advokat på et tidlig stadium i saken, for å sikre at du får rett erstatning. Mange kvier seg derimot for å ta kontakt med advokat fordi de er rett for utgiftene som de kan bli ansvarlige for. Hvis du er involvert i en ulykke med en bil, vil rimelige og nødvendige utgifter til advokat bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet. Det andre tilfellet vil også utgiftene til advokat bli dekket gjennom din innboforsikring.

Vi i Codex Advokat har lang erfaring med håndtering av erstatningsoppgjør etter personskader. Og du er velkommen til å ta kontakt med oss for en vurdering av din sak. God sommer!»

Del