Hjem

Kan du de nye reglene for bruk av el-sparkesykkel?

Av: Codex Advokat

Dato: 28.06.21

Etter at el-sparkesykkelen kom til Norge for fullt i 2018 har medieoppslagene vært mange, og det har vært stor etterspørsel etter et regelverk som kontrollerer bruken. Den 18. mai 2021 trådte nye regler i kraft, som regulerer blant annet hastighet ved forbikjøring av forgjengere, parkering og forbud mot mer enn én person på sparkesykkelen. Denne artikkelen tar deg igjennom de viktigste endringene i regelverket.

fem personer sparker

Dette får du vite:


Hvilke trafikkregler gjelder?

I 2018 ble det besluttet at en el-sparkesykkel ikke skal anses som et kjøretøy, men er klassifisert som en tråsykkel. Det innebærer mindre begrensninger på bruken sammenlignet med kjøretøy, men kan også innebære større risiko for sjåføren dersom uhell finner sted.

Hvor kan jeg parkere?

De nye reglene setter begrensninger i hvor el-sparkesykkelen kan parkere. Dette som en konsekvens av at vi over flere år har kunne risikert og snublet i sparkesykler over alt på fortauet - en utfordring som ikke minst gjelder svaksynte.

Hovedregelen er at en el-sparkesykkel skal parkeres slik at den ikke er til hinder eller ulempe for andre.

Kommunene har nå fått tilgang til å gi bøter ved overtredelse av parkeringsregelverket.

I tillegg gis kommunen adgang til å skilte og markere opp soner hvor det er forbudt og parkere sparkesykkelen.

Kan vi kjøre to på en el-sparkesykkel?

Nei, det nye regelverket presiserer klart at bruk av el-sparkesykkel er kun tillatt med en person av gangen. Kjører du to eller flere på sparkesykkelen risikerer du å bli ilagt en bot på kr. 3 000,-.

Hva er fartsgrensen?

For en el-sparkesykkel som klassifiseres som en tråsykkel er øvre hastighet 20 km/t. Kan el-sparkesykkelen holde en høyere hastighet enn dette vil det kunne bli klassifisert som en moped, hvor det stilles helt andre krav til kjøretøyet og føreren.

Det nye regelverket setter ytterligere en begrensning i hastigheten på en el-sparkesykkel. Det er nå kun tillatt og holde en hastighet på 6 km/t når du skal passere gående på fortauet.

Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) § 18, nr. 3:

"Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand, i tilnærmet gangfart og uansett med en fart ikke over 6 km i timen"

Obs! Dette gjelder også for syklister.

Kan jeg kjøre etter jeg har drukket alkohol?

I Statens vegvesen sine regler for kjøring med el-sparkesykkel fremkommer det at det ikke er tillatt å kjøre el-sparkesykkel i ruspåvirket tilstand.

Det foreligger likevel ikke en konkret promillegrense, som er etterlyst fra flere hold. Dette var heller ikke en del av lovendringen den 18. mai i år. I media kan vi lese at store deler av sparkesykkel-ulykkene finner sted i ruspåvirket tilstand, og vi skal derfor ikke se bort i fra at en lovendring kommer innen kort tid.

Kommer det flere begrensninger i bruken av el-sparkesykkel?

Oslo kommune har sendt ut en ny forskrift på høring i begynnelsen av juni, med forslag til en rekke tiltak for å begrense bruken av el-sparkesykkel i hovedstaden.

Blant flere av tiltakene som foreslås er det ønsket over en halvering av antall el-sparkesykler i byen og det er foreslått et forbud mot bruk av el-sparkesykkelen på nattetid. Innspill til forskriften kan sendes inn frem til 27. juni og den nye forskriften kan trå i kraft allerede i august.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

Codex Advokat jobber for å sikre at du får den erstatningen du har krav på.

Vi hjelper deg blant annet med:

  • vurdere hvilke regler som gjelder i din sak
  • vurdere aktuelle forsikringsdekninger
  • beregne og fremsette erstatningskrav
  • kontrollere og vurdere erstatningskrav
  • bistå i forhandlinger om erstatningskrav

Vi gir deg en bekymring mindre. Snakk med oss.

Del