Hjem

Kan du de nye reglene for bruk av el-sparkesykkel?

Av: Codex Advokat

Dato: 03.08.21

Etter at el-sparkesykkelen kom til Norge for fullt i 2018 har medieoppslagene vært mange, og det har vært stor etterspørsel etter et regelverk som kontrollerer bruken. Den 18. mai 2021 trådte nye regler i kraft, som regulerer blant annet hastighet ved forbikjøring av forgjengere, parkering og forbud mot mer enn én person på sparkesykkelen. Denne artikkelen tar deg igjennom de viktigste endringene i regelverket.

fem personer sparker

Dette får du vite:

OBS: Ny regler fra juni 2022 - Klikk her!

Hvilke trafikkregler gjelder?

I 2018 ble det besluttet at en el-sparkesykkel ikke skal anses som et kjøretøy, men er klassifisert som en tråsykkel. Det innebærer mindre begrensninger på bruken sammenlignet med kjøretøy, men kan også innebære større risiko for sjåføren dersom uhell finner sted.


Hvor kan jeg parkere?

De nye reglene setter begrensninger i hvor el-sparkesykkelen kan parkere. Dette som en konsekvens av at vi over flere år har kunne risikert og snublet i sparkesykler over alt på fortauet - en utfordring som ikke minst gjelder svaksynte.

Hovedregelen er at en el-sparkesykkel skal parkeres slik at den ikke er til hinder eller ulempe for andre.

Kommunene har nå fått tilgang til å gi bøter ved overtredelse av parkeringsregelverket.

I tillegg gis kommunen adgang til å skilte og markere opp soner hvor det er forbudt og parkere sparkesykkelen.

Kan vi kjøre to på en el-sparkesykkel?

Nei, det nye regelverket presiserer klart at bruk av el-sparkesykkel er kun tillatt med en person av gangen. Kjører du to eller flere på sparkesykkelen risikerer du å bli ilagt en bot på kr. 3 000,-.

Hva er fartsgrensen?

For en el-sparkesykkel som klassifiseres som en tråsykkel er øvre hastighet 20 km/t. Kan el-sparkesykkelen holde en høyere hastighet enn dette vil det kunne bli klassifisert som en moped, hvor det stilles helt andre krav til kjøretøyet og føreren.

Det nye regelverket setter ytterligere en begrensning i hastigheten på en el-sparkesykkel. Det er nå kun tillatt og holde en hastighet på 6 km/t når du skal passere gående på fortauet.

Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) § 18, nr. 3:

"Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand, i tilnærmet gangfart og uansett med en fart ikke over 6 km i timen"

Obs! Dette gjelder også for syklister.

Kan jeg kjøre etter jeg har drukket alkohol?

I Statens vegvesen sine regler for kjøring med el-sparkesykkel fremkommer det at det ikke er tillatt å kjøre el-sparkesykkel i ruspåvirket tilstand.

Det foreligger likevel ikke en konkret promillegrense, som er etterlyst fra flere hold. Dette var heller ikke en del av lovendringen den 18. mai i år. I media kan vi lese at store deler av sparkesykkel-ulykkene finner sted i ruspåvirket tilstand, og vi skal derfor ikke se bort i fra at en lovendring kommer innen kort tid.

Oslo kommune med innstramminger i utleievirksomheten

I tillegg til de nasjonale trafikkreglene har kommunen anledning til å innføre egne restriksjoner på utleiemarkedet som får innvirkning på forbrukerens tilgang på det populære fremkomstmiddelet. Oslo kommune vedtok den 13. juli 2021 en forskrift som medfører betydelige begrensninger på utleievirksomheten. Den nye forskriften får først virkning i begynnelsen av september i år. De viktigste innstrammingene er at antall el-sparkesykler som kan leies ut i kommunen reduseres fra 20 000 til 8 000, og fordeles på de ulike aktørene. I tillegg til dette ble det vedtatt at utleie av el-sparkesyklene er stengt mellom klokken 2300 og 0500. Sistnevnte som en konsekvens av det store antallet ulykker som har funnet sted på nattestid, og gjerne i kombinasjon med alkoholpåvirkning.

Kommer det flere begrensninger i bruken av el-sparkesykkel?

Det er fra flere hold ytret et behov om at el-sparkesykkelen skal klassifiseres som en motorvogn, blant annet som følge av ønsket om en konkret promillegrense og klarere forsikringsdekninger dersom uhell finner sted. Med det økende antall ulykker med el-sparkesykkel vil trolig en lovendring ikke være langt unna.


Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

Codex Advokat jobber for å sikre at du får den erstatningen du har krav på.

Vi hjelper deg blant annet med:

  • vurdere hvilke regler som gjelder i din sak
  • vurdere aktuelle forsikringsdekninger
  • beregne og fremsette erstatningskrav
  • kontrollere og vurdere erstatningskrav
  • bistå i forhandlinger om erstatningskrav

Vi gir deg en bekymring mindre. Snakk med oss.


Karin Pauline Gjerlaug

Advokat

Erstatning- og forsikringsrett

Del