Hjem

Kan du de nye reglene for bruk av el-sparkesykkel?

Av: Codex Advokat

Siden 2018 har det vært en eksplosiv økning i bruk av el-sparkesykler, noe som også har medført et betydelig antall personskader. Nå innføres nye og strengere regler for bruk av el-sparkesykler.

El-sparkesykler blir omklassifisert fra «sykkel» og til «motorvogn» og vil falle inn under bilansvarsloven. Denne regelendringen innebærer at alle el-sparkesykler må ha egen ansvarsforsikring.

fem personer sparker

Den 01.09.22 trer regelendringen i kraft for utleie el-sparkesyklene. Fra den 01.01.23 må også privateide el-sparkesykler ha egen ansvarsforsikring og bli klassifisert som «motorvogn» etter bilansvarsloven.

Dette får du vite:

Hvilke trafikkregler gjelder?

Etter regelendringen kan det komme egne trafikkregler og skilt for el-sparkesykler. Ved ikrafttredelse av regelendringen vil el-sparkesykler imidlertid fortsatt kunne benyttes der man har lov til å sykle med vanlig sykkel, dette selv om el-sparkesykler blir vurdert som «motorvogn».

Hvor kan jeg parkere?

Hovedregel er at en el-sparkesykkel skal parkeres slik at den ikke er til hinder eller ulempe for andre.

Kommunen kan også skilte og markere opp soner hvor det er forbudt å parkere el-sparkesykler.

Kan vi kjøre to på en el-sparkesykkel?

Nei, det er ikke tillatt med mer enn en person på en el-sparkesykkel. Overtredelser kan bøtelegges.

Hva er fartsgrensen?

Øvre hastighet er 20 km/t.

Kan jeg kjøre etter jeg har drukket alkohol?

Etter regelendringen trer i kraft er det samme promillegrense ved bruk av el-sparkesykler som ved bruk av andre typer motorvogner – dvs. øvre promillegrense er 0,2.Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

Codex Advokat jobber for å sikre at du får den erstatningen du har krav på.

Vi hjelper deg blant annet med:

  • vurdere hvilke regler som gjelder i din sak
  • vurdere aktuelle forsikringsdekninger
  • beregne og fremsette erstatningskrav
  • kontrollere og vurdere erstatningskrav
  • bistå i forhandlinger om erstatningskrav

Vi gir deg en bekymring mindre. Snakk med oss.


Karin Pauline Gjerlaug

Advokat

Erstatning- og forsikringsrett

Del