Hjem

Samarbeidspartner Kirkens Nødhjelp

Codex Advokat er stolt av å være Kirkens Nødhjelp sin hovedsamarbeidspartner innen juridiske tjenester. Sammen får vi til mer.

Samfunnsansvar

Vi i Codex Advokat er opptatt av miljøet.

Vi er et klimanøytralt advokatfirma som jobber for å påvirke miljøet på en positiv måte både internt og eksternt.

Kirkens Nødhjelp har også en markant miljøprofil, og sto blant annet bak kravet som la premisset for at Norge endret sitt klimamål.

Det langsiktige samarbeidet mellom Kirkens Nødhjelp og Codex Advokat skal være med å bidra til oppfyllelse av bærekraftsmål 13, verdens felles arbeidsplan for å stoppe klimaendringene.

Avtalen innebærer:

  • Juridisk kompetanse
  • Økonomisk støtte til prosjekter i Etiopia

Sammen med partnere jobber Kirkens Nødhjelp for rettferdig og bærekraftig utvikling. Mennesker i fattige land rammes aller hardest av klimaendringene.

Codex Advokat støtter Kirkens Nødhjelps miljøprosjekter i Etiopia, som bidrar til skogplanting.

På den måten tar vi samfunnsansvar, sammen. Med samarbeid får vi til mer.

Hvorfor samarbeider Kirkens Nødhjelp og Codex Advokat?

Kirkens Nødhjelp har valgt Codex Advokat som ny hoved­samarbeidspartner og leverandør av advokattjenester.

Verden er tuftet på plikter og rettigheter. Advokatbransjen har stor påvirkningskraft gjennom vår faglige kunnskap. Advokater skal fremme rett, og hindre urett.

Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å redde liv og kreve rettferdighet.

Vi i Codex er svært glade for å kunne bidra til dette viktige arbeidet.

Om Codex


Dette har Codex Advokat til felles med Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp er opptatt av miljøet – og det er vi i Codex Advokat også.

Derfor jobber vi sammen for å gjøre samfunn og politikk mer klimavennlig.

Som det første advokatfirmaet i verden, er Codex Advokat anerkjent som klimanøytrale gjennom FNs «Climate Neutral Now»-initiativ. Partnerskapet skal for begge parter bidra til oppfyllelse av bærekraftsmål 13 – stoppe klimaendringene.

Kirkens Nødhjelp og Codex Advokat skal samarbeide for klima og bærekraft, og i fellesskap bidra til gode humanitære formål. Codex bistår blant annet med finansiell støtte til miljørelaterte prosjekter, som planting av skog i Etiopia.

Codex Green

Hva innebærer egentlig FNs bærekraftsmål 13?

FN har kommet med 17 bærekraftsmål som skal nås innen 2030. Samarbeidet mellom Kirkens Nødhjelp og Codex Advokat retter seg mot bærekraftsmål 13 - stoppe klimaendringene.

Bærekraftsmål 13 innebærer å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Med samarbeid får vi til mer. Kirkens Nødhjelp og Codex Advokat jobber sammen for å gjøre verden litt grønnere, på den måten skal vi ta samfunnsansvar.

Ønsker du å støtte Kirkens Nødhjelp?

Kirkens Nødhjelp startet i 1947 som en innsamlingsaksjon for nødlidende mennesker i det sønderknuste Tyskland. Hjelpeaksjonen fikk navnet Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp er en av få norskeide organisasjoner og som i dag er en av Nordens største bistandsorganisasjoner.

Kirkens Nødhjelp gir nødhjelp i katastrofer og jobber langsiktig for en bærekraftig utvikling.

Det meste av arbeidet gjøres i samarbeid med lokale partnere og i samarbeid med befolkningen.

Kirkens Nødhjelp mener lokalsamfunnet må ta eierskap til løsningene for å skape virkelig og varig forandring.

For å fjerne årsaker til fattigdom påvirker Kirkens Nødhjelp samtidig myndigheter, næringsliv og religiøse ledere til å ta rettferdige beslutninger. Arbeidet utføres uten intensjon om å endre menneskers religiøse tilhørighet.

Du kan bistå Kirkens Nødhjelp og deres prosjekter gjennom å bli fast giver.

Bli fast giver


Bli kjent med Kirkens Nødhjelps prosjekter i Etiopia

Bli kjent med Codex Advokat

Les mer om oss