Hjem

Lover og begreper: Klima- og Miljørett

Klima- og miljørett får stadig økt betydning og oppmerksomhet. Her lister vi opp relevante lovverk innen klima- og miljørett, samt en liste over vanlige begreper.

Ung dame i ullgenser står foran et flott naturlandskap
icon

Dette blir forklart:

Viktige lover:

Juridiske begreper fra A til Å:

A

 • Avfall
  Løsøregjenstander eller stoffer som skal kasseres eller er overflødige.

E

 • EE-avfall
  Elektronisk og elektrisk avfall som får strøm fra batteri eller strømnett. Forhandlere er pliktige til å ta imot gratis retur av EE-avfall.

F

 • Forvaltningsrett
  Rettsregler for offentlig forvaltning og myndighet.

H

 • Handlingsplikten
  Enhver person har et generelt ansvar for å unngå forurensning.

L

 • Legalitetsprinsippet
  Innebærer at staten ikke kan gå til inngrep mot borgere uten hjemmel i lovverket.

N

 • Næringsavfall
  Avfall fra private eller offentlige virksomheter eller institusjoner. Produsenten av næringsavfallet er pliktig til å sørge for at avfallet blir gjenvunnet eller brakt til lovlig avfallsanlegg.