Hjem

De sentrale endringene i avhendingsloven [Webinar]

Av: Codex Advokat

Få en innføring i de sentrale endringene i avhendingsloven som trådte i kraft 01. januar 2022. Det er avhendingsloven som regulerer forholdet mellom kjøper og selger ved salg av fast eiendom. Endringene vil derfor ha stor betydning for deg som skal selge eller kjøpe bolig.

Tonje Onsøien og Maren Brokke

Vi arrangerte webinar om dette temaet den 31. mars 2022. Her får du tilgang til opptak fra webinaret.

Hva dekker webinaret?

Tonje B. Onsøien og Maren Brokke fra vår eiendomsavdeling gir deg bl.a. en innføring i følgende endringer:

 • Avhendingsloven – loven som regulerer boligkjøp
 • Hvorfor endres loven og hva betyr det for deg
 • En gjennomgang av den nye forskriften for tilstandsrapporter
 • En gjennomgang av de sentrale endingene i loven
  • Forbud mot «som den er» forbehold
  • Kjøpers undersøkelsesplikt tydeliggjøres
  • Kjøper må dekke mangler til under 10.000 kroner
  • Innvendig arealavvik

Få tilgang


Tonje B. Onsøien

Advokat

Eiendom og entreprise

Tonje er advokat tilknyttet Codex sin eiendomsavdeling. Hun har inngående erfaring innenfor forhandlinger og håndtering av tvisteløsning i og utenfor domstolene. Tonje arbeider hovedsakelig med eiendomsrettslige problemstillinger, herunder avhendingsrett, generell kontraktsrett, sameierett, tingsrett, plan- og bygningsrett og sivilprosess. I tillegg er hun en erfaren kursholder både fra nåværende stilling og tidligere arbeid i rettshjelpsorganisasjoner.

Tonje setter klientens mål og interesser i fokus, og ønsker å være en rådgiver som er tilgjengelig for kunden og som gir råd som løser de praktiske utfordringene klienten står overfor.

Maren Kristine Brokke

Advokat

Eiendom og entreprise

Maren er advokat og arbeider med varierte problemstillinger innenfor fast eiendoms rettsforhold. Hun har vært ansatt i Codex sin eiendomsavdeling siden 2020 og har flere års erfaring med tvisteløsning innen eiendomsrettslige problemstillinger. Maren arbeider primært med avhendingsrett, rettighetsavklaringer i fast eiendom, forsikringsrett, plan- og bygningsrett og rettigheter forankret i sameieloven.

Del