Hjem
icon

Kan du gjennomføre konkurranser og utlodninger på nett?

Flere personer sitter ved en brun pult i undervisningstime.

Det dukker til stadighet opp ulike konkurranser på sosiale medier hvor et enkelt liker-klikk kan gi en person mulighet til å vinne forskjellige premier. Slike konkurranser og utlodninger er tillatt etter markedsføringslovens regler. Det er imidlertid visse vilkår for hvordan konkurransene skal foregå for at de skal være i tråd med loven.

Alt du trenger å vite om konkurranser og utlodninger:

Hvilke vilkår må være oppfylt ved konkurranser og utlodninger?

En konkurranse eller utlodning må klart nok være reell for at den skal være innenfor regelverket om markedsføring.

Dette innebærer at det må være tale om en faktisk premie det er mulig å vinne, samt at en vinner må kåres.

Det følger av mfl. § 18 at vilkår ved konkurransen skal være «klare og lett tilgjengelige» for forbrukeren som skal delta i konkurransen. Dette innebærer at den næringsdrivende må sikre at alle forutsetninger for å delta i konkurransen må fremgå tydelig og at informasjon som konkurransens sluttdato er offentlig.

Konkurransen kan ikke stride mot andre regler i markedsføringsloven

I tillegg til mfl. § 18 er det andre bestemmelser i loven som setter begrensninger for hvordan den næringsdrivende kan avholde en konkurranse og hvordan den kan markedsføres. Særlig mfl. §§ 6-9 er sentrale.

I disse bestemmelsene er det begrensninger for hvordan den næringsdrivende kan opptre. Markedsføringen skal ikke på noe tidspunkt være villedende eller aggressiv, og den kan ikke utgjøre en urimelig handelspraksis overfor en forbruker.

Urimelig handelspraksis er nærmere redegjort for i mfl. § 6 som klargjør at slik praksis vil foreligge når handlingene strider mot god forretningsskikk og praksisen er egnet til vesentlig å endre en forbrukers økonomiske atferd.

Codex Advokat og markedsføringsloven

Vi i Codex Advokat har bred erfaring om spørsmål rundt markedsføringslovens regelverk og hvordan dette skal forstås.

Vi kan bistå deg og din bedrift med veiledning forut for konkurranser og utlodninger for å sikre at virksomheten holder seg innenfor regelverket.

Vi kan også bistå dersom det skulle komme opp anklager om regelbrudd og klager på eventuelle vedtak om regelbrudd med gebyr for slike overtredelser.

Har du spørsmål knyttet til markedsføringsloven? Snakk med oss.