Hjem

Når har byggherre rett til å ta over deler av kontraktsarbeidet ?

Av: Codex Advokat

Dato: 03.05.21

Stans eller forsinkelser hos underentreprenøren opplever man ofte i de ulike byggeprosjektene og det kan få store konsekvenser. Hovedentreprenøren kan i kontraktsforholdet med byggherren, blant annet få store økonomiske krav i form av dagmulkt.

byggherrens intervensjonsrett
Del

Flere artikler