Hjem

Har byggherren intervensjonsrett?

Av: Codex Advokat

Standardkontraktene gir hovedentreprenør anledning til å overta deler av underentreprenørens kontraktsarbeid, gitt visse vilkår. Men hva med byggherren? Når har byggherre rett til å ta over deler av kontraktsarbeidet?

byggherrens intervensjonsrett
Del