Hjem

Varsel om midlertidig forbud i områder omfattet av småhusplanen – hvilke unntak gjelder?

Av: Codex Advokat

Dato: 03.05.22

Den 6. april 2022 sendte Oslo kommune ut varsel om at de vurderer å nedlegge et midlertidig forbud mot tiltak for alle områder som er omfattet av reguleringsplan S-4220 (Småhusplanen), frem til ny reguleringsplan foreligger. Da slike midlertidige forbud etter plan- og bygningsloven får virkning fra de varsles, betyr det at de fleste byggesaker sendt inn etter 06.04.22 ikke vil tas til behandling.

Eiendom småhus
Del