Hjem

Hva er din plikt til rapportering om likestilling og mangfold?

Av: Codex Advokat

Hvordan står det egentlig til med selskapets bærekraftsrapportering og etterlevelse av bestemmelser om likestilling og mangfold?

En mann står på en båt og ser ut over havet med fugler i bakgrunnen
Del