Hjem

Hva er din plikt til rapportering om likestilling og mangfold?

Av: Codex Advokat

Dato: 08.06.22

Hvordan står det egentlig til med selskapets bærekraftsrapportering og etterlevelse av bestemmelser om likestilling og mangfold?

En mann står på en båt og ser ut over havet med fugler i bakgrunnen
Del