Hjem
icon

Sosiale forhold som utvelgelseskriterium ved nedbemanning

Fire mennesker som diskuterer bak en glassvegg.

Når sosiale hensyn/forhold brukes som utvelgelseskriterium i forbindelse med nedbemanningsprosess, kan det defineres som forhold som medfører at en oppsigelse kan ramme arbeidstaker spesielt hardt.

Dette får du vite om sosiale forhold som utvelgelseskriterium:

Hva er eksempler på sosiale forhold?

Eksempler på sosiale forhold kan være:

  • forsørgerbyrde for familie og barn
  • høy alder
  • sykdom eller handicap som begrenser mulighetene for å få nytt arbeid
  • økonomiske forhold

Må arbeidsgiver sette sosiale forhold som et utvelgelseskriterium?

Arbeidsgiver har ingen plikt til å sette sosiale forhold som et av utvelgelseskriteriene.

Men, selv om arbeidsgiver ikke har sosiale forhold som et utvelgelseskriterium har arbeidsgiver en lovpålagt plikt til å ta hensyn til den ansattes sosiale forhold.

Arbeidsgiver skal, i henhold til aml. § 15-7, foreta en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker.

Er en av de som står i fare for å bli vurdert som overtallig eneforsørger med små barn vil det kunne ramme vedkommende særlig hardt dersom hun eller han mister jobben.

Dette er altså et hensyn arbeidsgiver må ta med i vurderingen om det vedkommende anses overtallig i nedbemanningsprosessen.

Dette kan Codex Advokat blant annet bistå deg med:

  • Rådgivning innen arbeidsrett
  • Spørsmål knyttet til regler i forbindelse med nedbemanning og utvelgelseskriterier

Har du spørsmål knyttet til nedbemanning og utvelgelseskriterier? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat

Arbeids­rett

Alle advokater