Hjem

Møt kvinnene i Codex Advokat

Av: Codex Advokat

I Codex Advokat er vi mange dyktige kvinner, og her får du møte noen av dem. Få et innblikk i hva som motiverer dem, hvilke utfordringene de møter, og hva som er deres beste råd til andre som drømmer om en karriere i jussen.

Alle kvinnene i Codex. Foto

Navn: Marte Nesje

Stilling og arbeidsområde: Senioradvokat og avdelingsleder for arbeidsrett

Utdannelse: Master i rettsvitenskap

År i Codex: 2019 – d.d. (5 år)

Hvorfor valgte du å bli advokat?

Jeg har alltid hatt en sterk rettferdighetssans, og jeg ønsket å bruke den interessen til å bistå selskaper og privatpersoner med å finne praktiske og gode løsninger, som er i tråd med jussen. 

Beste med denne jobben, og det mest utfordrende? 

Det beste med denne jobben er at ingen arbeidsdager eller saker oppleves like. Variasjonen gjør at man alltid lærer noe nytt og stadig utvikler seg til å bli en bedre rådgiver for klientene.  

Det mest utfordrende er å balansere hverdagen med tidspresset i enkeltsaker, som kan ha korte frister og hvor de skjønnsmessige vurderingene man må foreta kan bli avgjørende for den videre prosessen og resultatet i saken.  

Tips til andre som ønsker seg inn i bransjen?

Vær nysgjerrig, og unngå spesialisering for tidlig i karrieren. Min erfaring er at det gjør deg bedre rustet til å se helheten i saker, og du får en bedre kommersiell og operativ forståelse. Hvis du har mulighet til å være trainee, så anbefaler jeg det. Det gir et veldig godt innblikk i hvordan arbeidshverdagen er som advokat og kulturen i det enkelte advokatselskapet.

Navn: Ingrid Moe Børseth 

Stilling og arbeidsområde: Senioradvokat.  Generell personskade med hovedvekt på pasientskade

Utdannelse: Master i rettsvitenskap fra universitetet i Bergen med utveksling i Lyon, Frankrike. 

År i Codex: I overkant av fire år   

Hvorfor valgte du å bli advokat?

Jeg er en av de som er arvelig belastet med flere advokater i familien. Jeg var tidlig klar på at det var advokat jeg ville bli.   

Beste med denne jobben, og det mest utfordrende? 

Når arbeidet jeg har lagt ned medfører at klientene mine får rett mot store aktører som forsikringsselskap og staten. Det er veldig givende å kunne hjelpe personer i vanskeligstilte situasjoner.  

Selv om klienten kan ha rett er det dessverre ikke alltid man som advokat klarer å få rett. Det mest utfordrende for min del er å ta fri i hodet. Jeg vil helst hjelpe alle og tenker nok litt for mye på sakene mine på fritiden.   

Tips til andre som ønsker seg inn i bransjen?

Som nyutdannet tror jeg man har mye å lære av å jobbe i staten/i det offentlige først. Det finnes veldig mange spennende både statlige og kommunale jurist/advokatstillinger. Arbeidslivet er langt og det er ikke nødvendig å rushe inn i det private for tidlig. Jeg er veldig glad for at jeg både har erfaring som saksbehandler og som advokat fra det offentlige før jeg startet i det private. Jeg opplever det som en fordel å ha vært på «andre siden».

Navn: Kitty Moss Sørensen

Stilling og arbeidsområde: Advokat/partner og avdelingsleder Eiendom

Utdannelse: Master i rettsvitenskap

År i Codex: 3 ½ år 

Hvorfor valgte du å bli advokat?

Det er mye tilfeldigheter, men jeg har alltid syntes yrket virket spennende – helt fra jeg så advokatserier på tv som liten (selv om virkeligheten ikke akkurat er sånn). Rettslære på videregående bekreftet at det er spennende, og et riktig valg for meg.       

Beste med denne jobben, og det mest utfordrende? 

Det beste er de faglige utfordringene som sakene gir. Det er mye morsom og interessant jus, som stadig utvikler seg. Det er viktig, og noe av det beste å kunne hjelpe kunder med de utfordringene de har, enten det er næringsdrivende eller privatpersoner. Det er også veldig morsomt å gå i retten, selv om man prøver å løse sakene utenrettslig, men det er dessverre ikke alltid mulig.      

Tips til andre som ønsker seg inn i bransjen?

Det er en veldig spennende bransje, men, som alt annet, må man følge interessene sine (og hjertet).

Navn: Hannah Rachel Cowan 

Stilling og arbeidsområde: Advokat, avdeling for fast eiendom 

Utdannelse: Master i rettsvitenskap

År i Codex: Siden 2022 

Hvorfor valgte du å bli advokat?

For å gå i retten! Også lærer man fort at i praksis så kan det beste for saken og klienten være å finne en god løsning utenrettslig. Men man skal ikke kimse av forhandlinger - det er også gøy.     

Beste med denne jobben, og det mest utfordrende? 

Det beste med jobben er nok særlig to ting: 

  1. Muligheten til å bygge relasjoner på tvers av bransjer og med kollegaer i samme bransje. 
  2. At arbeidsoppgavene og utfordringene er veldig varierte. Det medfører at man ofte må tenke nytt og være kreativ for å oppnå et godt resultat for klienten.  Dette kan samtidig også være noe av det mest utfordrende med jobben.  

Tips til andre som ønsker seg inn i bransjen?

For jurister og advokater er dørene åpne for mange muligheter og veivalg, så grip disse!

Navn: Saba Hussain

Stilling og arbeidsområde: Advokat – familie og arv

Utdannelse: Rettsvitenskap master UiO

År i Codex: november 2020 

Hvorfor valgte du å bli advokat?  

Litt tilfeldigheter, mye nysgjerrighet rundt hvordan mekanismene i samfunnet er satt sammen og en smule rettsferdighetssans.     

Beste med denne jobben, og det mest utfordrende?   

Jobben er varierende. 

Jeg liker spesielt godt temposkiftet i jobben som advokat. Noen dager er rolige, andre dager er intense i retten.   

Det beste med jobben er å treffe ulike mennesker som ikke får løst sine problemstillinger uten hjelp fra advokat. Det er givende.  

Det mest utfordrende er å balansere jobb og fritid i perioder med høyt tempo. Men, dette er jo også det som gjør jobben gøy.     

Tips til andre som ønsker seg inn i bransjen?  

Tør å stikke hodet frem og ikke lås deg i et spor. 

Det er mange muligheter og ulike karrierevalg innenfor jussen. Gode rutiner kommer man langt med. Ikke nøl med å bruke kompetansen til kollegaer.

Navn: Gry Merete Helgerud

Stilling og arbeidsområde: Assosiert partner på skatt og tilgrensende fagområder

Utdannelse: Master i rettsvitenskap

År i Codex: 4 ½ år 

Hvorfor valgte du å bli advokat?

Jeg hadde egentlig lyst til å studere økonomi. Men så har jeg alltid hatt en sterk rettferdighetssans, og bestemte meg for å studere juss. På studiet fant jeg ut at skatterett var midt i blinken for meg hvor jeg kunne kombinere interessen for juss, tall og økonomi.      

Beste med denne jobben, og det mest utfordrende? 

Det beste er gode og dyktige kollegaer, finne gode løsninger for klienten og gi klientene en bekymring mindre. Det mest utfordrende er at skattesaker kan være komplisert med vanskelige vurderinger, og i kontrollsaker kan klientene risikere sanksjoner. Det hender at skattemyndighetene bygger en sak på antakelser, misforståelser eller feil vurderinger. Da er det ekstra givende å hjelpe klientene å fremlegge dokumentasjon, bevis og rettslige argumenter slik at skattemyndighetene må redusere eller henlegge kravet om skatt eller tilleggsskatt/straff.      

Tips til andre som ønsker seg inn i bransjen?

Vær nysgjerrig, lærevillig og ha gode dialoger med menneskene rundt deg. Det finnes imidlertid mange måter å være advokat på, så det viktigste er å være seg selv.

Del