Hjem

Video: Skatt av Bitcoin

Av: Codex Advokat

Dato: 29.04.19

Formue i og inntekt av Bitcoin og annen kryptovaluta er henholdsvis skattepliktig formue og inntekt.

Har du spørsmål om skatt av Bitcoin og annen kryptovaluta?

Formue i, og kjøp og salg av, Bitcoin og annen kryptovaluta er skattepliktig, men blir ikke automatisk rapportert til Skatteetaten. Dette innebærer at du selv må oppgi formue i og inntekt av Bitcoin i skattemeldingen. Men hvordan gjør du egentlig det? Følg lenken under for å lese vår artikkel som omhandler nettopp dette.

Skatt på salg og kjøp av Bitcoin og annen kryptovaluta

Les videoens tekstversjon:

«Bitcoin, ethereum og ripple er kryptovaluta. Kryptovaluta er en desentralisert valuta. Prisen bestemmes av tilbud og etterspørsel. Mange er eiere av kryptovaluta, og flere kommer også til å eie kryptovaluta.

Kryptovaluta er et formuesobjekt som omfattes av inntekts- og formuesbeskatningsreglene. Hvis du for eksempel kjøper en reise eller et fjernsyn med kryptovaluta, vil det være en realisasjon av kryptovaluta. Kjøp av andre kryptovalutaer med kryptovaluta er også en realisasjon.

Gevinst ved realisasjon av kryptovaluta er skattepliktig inntekt, tilsvarende ville tap ved realisasjon av kryptovaluta være fradragsberettiget. Mining, det vil være skattepliktig inntekt. Mining kan også være virksomhet. Da må dette vurderes konkret og da vil man se på omfanget, varigheten og om det er egnet til å gå mot overskudd og drives av eiers regning og risiko. Denne vurderingen må du kanskje få hjelp til å foreta.

For personlige skatteytere så vil formuesverdien av kryptovaluten eller kryptovalutaene per 31.12 være skattepliktig. Skattemyndighetene har stor oppmerksomhet rettet mot kryptovalutaer. Det betyr at du må passe på å gi presis, korrekt og utfyllende informasjon til skattemyndighetene. Ta vare på det du har av dokumentasjon – det kan hende de etterspør dette.

Har du hatt kryptovaluta i flere år uten å ha rapportert dette til skattemyndighetene, kan du ve om frivillig retting. Det innebærer at du blir beskattet for eventuelle inntekter, du får fradrag for eventuelle tap og formuesverdien som er formuesskattepliktig.»

Del