Hjem

Trenger jeg testament?

Av: Codex Advokat

Mange der ute har ikke testament. Mange tenker vel at «barna våre er venner så det trenger vi ikke» eller at «arveloven regulerer jo dette». Uten et testament har du i realiteten valgt arvelovens ordning – men vet du egentlig hva du da har valgt?

Å ikke ha et testament er også et valg

Å ikke ha et testament er også et valg!

Hvis du ikke har testament er det arvelovens regler som bestemmer fordelingen av arv. Det kan være nyttig å stille seg følgende spørsmål: «Hvem skal arve meg og hvordan vil arven bli delt etter arvelovens bestemmelser?»

Vi har listet opp noen typetilfeller under hvor det kan lønne seg å ha et testament:

  • Hvis du ikke har livsarvinger eller ektefelle/samboer, står du helt fritt til å bestemme hvem som skal arve deg. Unntak gjelder for disposisjoner som går ut på bruk eller ødeleggelse som åpenbart ikke har noe fornuftig formål.
  • Samboere uten felles barn har ingen arverett eller rett til å sitte i uskiftet bo. Uten testament vil samboeren ikke arve noen ting etter avdøde, og arven vil i sin helhet gå til avdødes slektsarvinger.
  • Samboere med felles barn har en begrenset rett til å sitte i uskiftet bo og arver kun 4G (ca kr 400.000) av hverandre. I testament kan dere bestemme at lengstlevende kan sitte i uskiftet bo med alt avdøde etterlater seg. Dere kan også sikre hverandre ved å begrense barnas arv til minste pliktdelsarv, og samtidig bestemme hvem som skal forvalte arven til barna.
  • Ektefeller uten barn arver kun halvparten av det førstavdøde etterlater seg. Den andre halvparten vil fordeles til avdødes slektsarvinger. Hvis dere ønsker å sikre lengstlevende utover en rett til å sitte i uskiftet bo, kan dere opprette testament hvor lengstlevende arver alt førstavdøde etterlater seg.
  • Arv i særeie. Ektefellens arv er en ¼ av det avdøde etterlater seg. Dette gjelder også for avdødes særeie. Hvis du har egne særkullsbarn som skal overta en familiehytte eller en bedrift, vil barna måtte løse ut ektefellen med ¼ av verdien med mindre du bestemmer noe annet i testament. Ektefellen må være kjent med en begrensning av sin arverett for at den skal være gyldig.

Spørsmål? Snakk med oss!

Andreas Poulsson

Advokat og partner

Familierett og arv

Del