Hjem

Livet etter en alvorlig arbeidsulykke [Video]

Av: Codex Advokat

8. oktober 2018 ble Bjørn-Erik Bergan utsatt for en alvorlig arbeidsulykke som snudde opp ned på livet hans. I arbeidsulykken ble Bergan påført to brudd i ryggen og han ble lam fra livet og ned. Hvordan kommer man seg videre etter en alvorlig arbeidsulykke, og var det en fordel med profesjonell bistand i erstatningssaken?

Hvordan var det å få beskjeden om at du aldri ville kunne gå igjen?

Da jeg våknet opp på Haukeland universitetssykehus fikk jeg ikke direkte beskjed om at jeg var blitt lam. Det er en prosess hvor de lar det bli opp til den som er påført skaden og selv forstå at man aldri mer vil kunne gå.

Sakte med sikkert forstår man imidlertid at skaden er varig og at man aldri mer vil kunne gå igjen. Samtidig går det også opp for deg hvordan livet ikke ville kunne bli det samme igjen. Det gikk opp for meg etter hvert at jeg ikke lenger kunne bo i leiligheten som jeg hadde kjøpt kort tid før ulykken og som lå i andre etasje uten heis. Jeg forstod også at jeg ikke lenger kunne kjøre motorsykkel, som var noe jeg gjorde mye før ulykken.

Målet - komme tilbake i yrke som lastebilsjåfør

Da jeg forstod at skaden var varig, at jeg aldri mer ville kunne gå igjen og at livet ville bli annerledes, bestemte jeg meg for å ta kampen med å kjempe meg tilbake til et tilnærmet normalt liv og jeg bestemte meg tidlig for at jeg skulle tilbake til yrket som langtransportsjåfør.

Målet om å komme tilbake til yrket som langtransportsjåfør virket uoppnåelig for de fleste andre enn Bergan, men Bergan nådde målet sitt og med god hjelp fra arbeidsgiver og NAV var Bergan i 2020 tilbake i jobben som langtransportsjåfør.

I tillegg til å komme tilbake i yrket som langtransportsjåfør har også Bergan fortsatt med en rekke fritidsaktiviteter. Han driver aktivt med bil, kjører sykkel og sitski.

Hvordan har det vært å samarbeide med Codex Advokat?

Kort tid etter at vi tok kontakt med Codex Advokat kom advokat Finn Linde Eriksen på besøk til meg på Sunnaas sykehus. I møtet gjennomgikk vi min situasjon og advokat Eriksen gav informasjon om prosessen videre. I etterkant av møtet var det noen få eposter fra meg og deretter overtok advokat Eriksen prosessen med forsikringsselskapet.

For meg har det vært veldig behagelig og betryggende å vite at en person jeg har tillitt tar seg av min erstatningssak. Da kunne jeg stole på at saken gikk sin gang uten at jeg selv hadde behov for å følge den opp og jeg kunne fokusere på egen helse og opptrening.

Jeg var trygg på at dersom advokat Eriksen hadde behov for opplysninger eller det skjedde noe nytt i min sak så tok han kontakt.

For meg har det vært en stor trygghet å ha profesjonell bistand og jeg anbefaler andre som er i samme situasjon å få bistand fra advokat som jobber med personskadesaker. Da er du sikker på at din erstatningssak blir fulgt opp og du kan fokusere på din egen helse og opptrening.

Hvordan er prosessen i en personskadesak?

Vårt første møte med den som har vært utsatt for en ulykke er vanligvis at den som er skadet sender oss en epost eller ringer. Henvendelsen blir deretter fordelt til en advokat på personskadeavdelingen som tar kontakt med den som er skadet.

Ved oppstart av saken handler det om å få oversikt over saken, skaden, skadehendelse, dagens situasjon og om det er opprettet kontakt med det aktuelle forsikringsselskapet. Videre må vi få en oversikt over hvilke behov og økonomiske tap det er behov for å få dekket så snart som mulig.

I Norge har vi gode rettigheter gjennom Folketrygden så i en del skadesaker oppstår det ikke noe stort økonomisk tap før en tid etter ulykken. Det kan imidlertid være spesielle forhold som medfører at det oppstår et stort økonomisk tap kort tid etter ulykken. I Bergan sitt tilfelle fikk han tidlig et stort økonomisk tap, som følge av at han ikke lenger kunne bo i sin leilighet. Derfor er det viktig innledningsvis å få en oversikt over saken og hvilke umiddelbare behov skadelidte har.

Når man har fått oversikt over hvilke skader skadelidte er påført og de umiddelbare behovene må det undersøkes hvilket forsikringsselskap som er ansvarlig for personskaden og om den som er skadet har forsikringer utover de som er lovpålagt. Deretter opprettes det kontakt med det eller de forsikringsselskapene som er relevante.

Etter at de innledende arbeidene er gjort vil det i de fleste saker gå en stund før det kan gjøres et endelig erstatningsoppgjør. Grunnen til at det tar tid før det kan gjøres et endelig erstatningsoppgjør er fordi vi må få klarhet i hvordan det vil gå med den som er skadet i fremtiden, både helse- og arbeidsmessig.

I perioden frem til det kan gjøres et endelig erstatningsoppgjør følger vi opp saken, sørger for at det utbetales erstatning for løpende tap og for en utredning av skadene med spesialisterklæring når anbefalt behandling og opptrening er gjennomført.

Når spesialisterklæringen er klar kan man i de fleste saker starte prosessen med å forhandle med forsikringsselskapet om et endelig erstatningsoppgjør.

Hvordan var det å arbeide med Bjørn-Erik Bergan?

Isolert sett er saken til Bergan en vanlig erstatningssak og ikke ulike fra de øvrige sakene vi behandler. Det jeg imidlertid sitter igjen med etter å ha arbeidet med Bjørn-Erik Bergan er en beundring i forhold til hvordan han har håndtert og kjempet seg videre fra en alvorlig arbeidsulykke. Jeg må si at jeg er mildt sagt imponert over alt det Bergan har fått til i etterkant av ulykken og jeg tror han kan være en stor inspirasjon for andre som får livet sitt dramatisk endret som følge av en ulykke eller sykdom sier advokat Eriksen.

Personlig er jeg blitt inspirert av Bergan sin holdning om ikke å gi opp selv om livet gir deg motgang.Finn L. Eriksen

Advokat og partner


Margrethe Hansen

Advokat og assosiert partner


Del