Hjem

Mottatt krav om tilbakebetaling fra NAV: Hva gjør du nå?

Av: Codex Advokat

Har du fått krav om etteroppgjør fra NAV etter forsikringsoppgjør? Eller har du fått erstatningsutbetaling fra Norsk pasientskadeerstatning/Kontoret for Voldsoffererstatning? Da bør du lese dette!

Tilbakebetaling fra NAV

Når skatteoppgjøret er klart foretar NAV et etteroppgjør av uføretrygd.

Et etteroppgjør foretas som regel i starten/midten av oktober hver år. Enkelte vil imidlertid få brev om etteroppgjør først i januar.

I enkelte tilfeller kan et etteroppgjør ta enda lengre tid.

Hva gjør NAV i et etteroppgjør?

I et etteroppgjør sjekker NAV inntektsopplysningene i skatteoppgjøret for å kontrollere om du har mottatt riktig uføretrygd.

For de fleste vil etteroppgjøret ikke medføre noen endringer.

I år har 6 340 uføretrygdede personer fått en etterbetaling fra NAV. Dersom du er en av disse vil du motta en engangssum fra NAV.

Det er også 14 300 personer som har fått et vedtak/vil få et vedtak om tilbakebetaling i år.

Disse personene mottar kav om tilbakebetaling fordi NAV mener det er utbetalt for mye i uføretrygd.

Har du mottatt krav om tilbakebetaling?

Dersom du er en av disse mener NAV at du har tjent mer enn det som ble lagt til grunn da beregningen av uføretrygd ble foretatt.

Avhengig av hvor mye NAV legger til grunn som pensjonsgivende inntekt kan resultatet være at NAV mener at deler av uføretrygden din skal tilbakebetales eller at uføretrygden din skal tilbakebetales i sin helhet.

En tilbakebetaling skjer enten ved at du tilbakebetaler hele beløpet i en engangssum eller ved at NAV foretar månedlig trekk i din ytelse.

Det er din pensjonsgivende inntekt som avgjør hvor mye du skulle hatt i uføretrygd.

Dersom du har mottatt erstatning for inntektstap fra Kontoret for voldsoffererstatning, erstatning for inntektstap fra forsikringsselskap som følge av en yrkesskade eller erstatning for inntektstap etter en pasientskade skal dette imidlertid holdes utenfor.

Dersom du har fått et vedtak om tilbakebetaling er klagefristen 6 uker fra du mottok vedtaket.

Hva kan Codex Advokat gjøre for deg?

Vi i Codex advokat bistår deg i forbindelse med en klage.

Codex Advokat har lang erfaring med alle type NAV-saker.

Dersom NAV omgjør sitt vedtak vil du ha krav på å få dekket vesentlige kostnader til advokat.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.


Ingrid Moe Børseth

Senioradvokat

Personskade og erstatningsrett

Del