Hjem

Nakkesleng - hva bør du vite?

Av: Codex Advokat

Vi har tatt en prat med kiropraktor Christian Haagensen som arbeider i NEMUS Norge AS, om hva en nakkeslengskade er, symptomene du bør være oppmerksom på og hvilken behandling du bør gjennomføre.

nakkesleng

Hva er en nakkeslengskade og hvordan oppstår den?

Nakkeslengskader eller «whiplash»-skade er ofte forbundet med skade som oppstår etter påkjørsel bakfra i bil. De fleste opplever bedring etter kort tid, men også langvarige plager kan oppstå.

Rask og riktig behandling er viktig for å redusere sannsynligheten for varige plager.

Symptomene på nakkesleng er veldig like symptomene på en hjernerystelse. Over 85% plages av hodepine etter en nakkesleng. Andre symptomer er stivhet og smerter i nakke/ rygg/ skuldre, svimmelhet, problemer med søvn, lavt energinivå, og kognitive vansker (Boussiere).

Noen opplever utstrålende smerter til armer eller bein som kan komme fra stramme muskler eller påvirkning av nervene.

Hva er prognosen etter en nakkeslengskade?

Prognosen er generelt god, men blir verre desto mer alvorlig ulykken er.

Gjennomsnittet for friskmelding er 101 dager, men omtrent 23% har fortsatt plager over 1 år etter ulykken (Boussiere). Grad av smerte i seg selv er en indikasjon på opplevd smerte og funksjonsevne 2 år etter ulykken (Alalawi).

Nyere studier viser at «slitasje» i leddene i nakken (fasettleddene) og psykososiale faktorer kan gjøre at plagene varer lenger, mens tidligere plager som nakkeprolaps har ingen sammenheng med lengden på plagene (Malik og Ghorayeb).

Hvis det er uenighet rundt krav om kompensasjon kan dette i seg selv være med på å forlenge plagene (Ghorayeb).

Hva er viktig å tenke på hvis du er påført en nakkeslengskade?

Det er viktig å få nakken undersøkt av helsepersonell, som f.eks. legevakt, kiropraktor, eller fastlege. Dette er for å utelukke større skader som brudd i nakken.

Nakkekrager er ikke anbefalt, og skal kun brukes hvis helsepersonell har anbefalt det.

Nakkesleng er generelt ikke farlig, men kan gi symptomer over lengre tid.

Å få skaden undersøkt av helsepersonell kort tid etter ulykken, vil også være viktig for ditt krav på erstatning fra ansvarlig forsikringsselskap

Hva er vanlig behandling for en nakkeslengskade?

Behandlingen av nakkesleng varierer utfra tid siden ulykken og nakkesleng grad.

Plager 0-3 måneder Grad 1-2 (Boussiere)

  • Manipulasjon/ mobilisering av nakke og rygg
  • Kombinasjon av flere typer behandling fra et tverrfaglig team (kiropraktor, fysioterapeut, stressmestring og massasje)
  • Hjemmeøvelser

Plager 3+ måneder Grad 1-2 (Boussiere)

  • Kombinasjon av behandling og råd fra et tverrfaglig team (kiropraktor, fysioterapeut, stressmestring og massasje)
  • Hyppig massasje
  • Styrketrening sammen med kvalifisert helsepersonell som fysioterapeut eller kiropraktor

Plager 0-3 måneder Grad 3 (Boussiere)

  • Styrketrening sammen med kvalifisert helsepersonell som fysioterapeut eller kiropraktor

Plager 3+ måneder Grad 3 (Boussiere)

  • Gradert styrketrening
  • Kombinasjon av behandling og råd fra et tverrfaglig team (kiropraktor, fysioterapeut, stressmestring og massasje)

Kan nakkesleng bli varig?

På tross av at det generelt er en god prognose etter nakkesleng kan plagene bli langvarige.

Det er komplekse bio-psyko-sosiale faktorer som påvirker hvor lenge man plages av en nakkesleng. Det var dobbel så høy sannsynlighet for å ha smerter 5 år senere ved nakkesleng sammenlignet med andre skader.

Dette gjaldt spesielt dem som fikk en grad 2 nakkesleng eller høyere.

Krav på erstatning etter nakkeslengskade

I tillegg til at riktig behandling til rett tid kan være viktig for å øke sannsynligheten for bedring etter en nakkeslengskade, kan dokumentasjon på skaden være svært sentralt i et krav på erstatning fra ansvarlig forsikringsselskap.

Uten dokumentasjon på akutte nakkeplager, og vedvarende plager det første året etter ulykken kan du miste ditt krav på erstatning.

Les mer om dette her:


Denne artikkelen er skrevet i samarbeid med NEMUS

Codex og Nemus
Del