Hjem

FNs bærekraftsmål: Kan vaksiner stanse epidemier?

Av: Codex Advokat

Et av FNs bærekraftsmål går ut på å: Innen 2030 stanse epidemiene av aids, tuberkulose, malaria og neglisjerte tropiske sykdommer, og bekjempe hepatitt, vannbårne sykdommer og andre smittsomme sykdommer.

Denne artikkelen gir deg en kort innføring i hvordan vaksiner brukes for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål om å stanse epidemier av alvorlige sykdommer.

Lege og pasient snakker sammen.

Viktige forhold du trenger å vite om FNs bærekraftsmål:

Hva er en vaksine?

En vaksine er et legemiddel som brukes for å gjøre personen immun mot sykdom.

Vaksiner hindrer spredning og alvorlig sykdomsforløp.

Det vil si at vaksiner er et svært viktig hjelpemiddel for å oppnå FNs bærekraftsmål om å stanse epidemier av alvorlige sykdommer.

En vaksine kan bestå av svekkede deler av viruset, som får immunsystemet til å reagere og danne immunitet uten å gjennomgå sykdommen. Tidligere har dette vært den vanlige metoden.

Nå brukes imidlertid en ny genbasert metode i flere av vaksinene mot Covid-19. I stedet for svekkede deler av selve viruset, brukes etterligning av arvematerialet, DNA og RNA.

Dette er en målrettet og bedre metode enn tidligere.

Metoden gjør det mulig å produsere en effektiv og sikker vaksine mye raskere enn tidligere.

Vaksiner og epidemier av alvorlige sykdommer

Vaksine mot kopper, koppevaksinen, er et veldig godt eksempel på hvordan vaksiner har hjulpet oss mennesker mot alvorlige sykdommer. Koppevaksinen ble gitt i stor skala i hele verden fra 1967. Etter 13 år lang kampanje fra Verdens helseorganisasjon (WHO), ble kopper erklært utryddet i 1980.

Vaksiner har også de siste hundre årene umiddelbart redusert og tilnærmet stanset sykdommer som difteri, stivkrampe, polio, hjernehinnebetennelse og meslinger.

Ifølge WHO forhindrer vaksiner 2 til 3 millioner dødsfall hvert år.

Tilgang til rent vann er det eneste som er vurdert viktigere enn vaksiner.

Vaksiner kan også bidra til å stanse utbrudd av alvorlige sykdommer som for eksempel den pågående Covid-19 pandemien. Et annet nyere eksempel er ebolautbruddet omkring 2014–2016.

Covid-19 pandemien har vist hvor sårbare vi kan være for epidemier av alvorlige sykdommer. Vaksinasjon er virkelig satt på agendaen, og vil trolig også spille en viktig rolle ved andre epidemier i fremtiden.

Hvilke sykdommer kan vaksiner bidra til å utrydde i fremtiden?

Det forskes mye på utvikling av nye vaksiner som kan bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål om å innen 2030 stanse epidemier av ulike alvorlige sykdommer.

De siste årene er det gjort store fremskritt på utvikling av legemidler og vaksiner mot blant annet tuberkulose, malaria og HIV.

Per i dag pågår det kliniske studier på flere varianter av tuberkulosevaksiner. Det er håp om at det kan komme nye og bedre vaksiner som kan bidra til å utrydde tuberkulose i fremtiden.

Når det gjelder malaria er det flere lovende legemidler under utvikling, og i 2015 fikk verden den første malariavaksinen.

Har du fått bivirkninger etter vaksine?

Vaksiner kan gi bivirkninger. Risikoen er på et svært lavt nivå, men noen kan bli alvorlig syke. I Norge har vi heldigvis ordningen med Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Du kan ha krav på pasientskadeerstatning dersom du blir syk eller påføres en skade som følge av vaksinasjonen. NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spørsmål knyttet til vaksiner
  • Juridisk rådgivning
  • Undersøkelse av pasientskade og erstatning
  • Støtte i sak

Har du spørsmål knyttet til vaksiner? Snakk med oss.

Del