Hjem

Unngå forsikringsfella i erstatningssaker

Av: Codex Advokat

Blir du utsatt for en personskade, for eksempel på jobb eller når du kjører bil, må du forhandle deg frem til et oppgjør med forsikringsselskapet. – Altfor ofte ser vi at de som har vært utsatt for ulykkeshendelser ikke får rettmessige erstatning, sier partner Finn Linde Eriksen Codex Advokat.

En kvinne ser mot kameraet.

Dokumentasjon

Finn Linde Eriksen har lang erfaring fra personskaderett og er i dag leder for personskadeavdelingen i Codex Advokat Oslo. Dersom du rammes av en ulykke er Eriksen klar på at du bør oppsøke lege umiddelbart.

– Det kreves at det må foreligge smerter ganske raskt etter ulykken for at disse kan anses å være årsaken til den varige skaden du har fått – som regel inntil tre dager etter at ulykken skjedde. Forsikringsselskapet vil gjerne kreve at disse symptomene fremkommer av journalen din, ellers kan de prøve å nekte deg erstatning. Sørg for at legen noterer ned alle plager og smerter du kjenner. Be om at det blir tatt røntgen ved behov.

Ifølge Eriksen er det også svært viktig at ulykken meldes inn til ansvarlig forsikringsselskap så raskt som mulig.

– Opplys om alle dine plager. Husk at det utløses et rentekrav til din fordel regnet fra to måneder etter at forsikringsselskapet fikk melding. Du bør sjekke om du kan være dekket av andre private forsikringer, eksempelvis ulykkesforsikring og reiseforsikring med ulykkesdel.

Det er bra å sikre så mye relevant dokumentasjon som mulig, understreker Eriksen. Hvis du for eksempel er utsatt for en trafikkulykke bør alltid politiet kontaktes.

10 tips i forsikringssaker

1. Nøytrale vurderinger

Ikke godta forsikringsselskapenes faste leger dersom de oppleves som i overkant restriktive ved vurdering av skadetypen. Krev nøytrale vurderinger.

2. Rådgivende lege

Pass på at legeerklæringer og spesialistuttalelser som går i din favør ikke bare havner i saksbehandlers mappe, uten at du gjøres oppmerksom på det. Bruk aktivt det som kan være til din fordel, på samme måte som forsikringsselskapene henter inn og bruker aktivt erklæringer fra egne rådgivende leger.

3. Bruk av faste ingeniører

Ved trafikkskader kjøper forsikringsselskapene vurderinger fra faste ingeniørfirmaer. Dersom du er uenig i vurderinger, krev at nøytral part sjekker hastighetsendringen - dersom det er det som har forvoldt skaden.

4. Uthaling

Når forsikringsselskapet sier at saken må finne sin løsning i domstolen, sitter gjerne skadelidte igjen med inntrykket av at en årelang prosess venter. Dessuten holdes utbetalinger tilbake inntil spesialisterklæring foreligger, også i saker hvor det er sikkert at man faktisk vil få en erklæring som statuerer årsakssammenheng som leder til utbetaling. Ikke la uthaling stoppe kravet ditt, krev i stedet kortere ventetid.

5. Tvist om alt

Forsikringsselskapene skriver at erstatningstilbudet ikke gjelder ved prosess, og at det ved prosess blir tvist om skaden er årsak til plagene. Selv om forsikringsselskapet vet at det blir utbetaling, kan signaler om mulig rettsak oppleves som press.

6. Utsulting

Har skadelidte hatt inntektsreduksjon en periode på attføring, vil de komme i en vanskelig situasjon økonomisk. Behovet for midler gjør at de godtar tilbud de ellers ville avslått.

7. Avslå salær

Forsikringsselskapet skal som erstatningspost under forsikringen dekke advokatsalær, men hevder salæret er for høyt. Men selskapene kan si ”dersom vi får løst saken, dekker vi alt salær”. Hensikten er å øke forliksviljen hos advokaten på bekostning av skadelidte.

8. NAV-vedtak

I yrkesskadesaker sier selskapene at de må følge NAV sine vedtak, hvis NAV tidligere har satt lave invaliditetsgrader eller avslått. Hvis NAV har satt høy invaliditetsgrad, sier selskapene at de må vurdere dette selv.

9. Bilens hastighet

Ved trafikkulykker vil det ofte være et spørsmål om hvor fort bilen eller bilene kjørte da de kolliderte. Her vil forsikringsselskapene noen ganger ønske å innhente rapporter fra eksterne sakkyndige for å finne ut av hastighetene. Noen av de firmaene som brukes av selskapene er ikke like objektive.

10. Spiller på kundetilfredshet

I henhold til statistikken tar selskapene med alle typer skadesaker, eksempelvis enkle tingskadesaker som moped osv. der de er flinke til å utbetale raskt.

Del