Hjem

#Bærekraft Seminar: Mangfold og likestilling – hva innebærer rapporteringsplikten?

Av: Codex Advokat

Mangfold og likestilling er noe som alle arbeidsgivere bør være opptatt av, og en bevissthet omkring dette bidrar til et bærekraftig arbeidsliv. Men hvilke krav stilles i lovverket? Hva må arbeidsgivere rapportere om, og hvordan kan man identifisere utfordringene i sitt selskap? På dette foredraget vil vi sammen med Equality Check gi informasjon om lovene og reglene knyttet til mangfold og likestilling, samt gi et innblikk i verktøy som kan gjøre rapporteringen enklere.

Vi arrangerte dette webinaret den 26. september 2022. Her får du tilgang til opptak.

Les mer om: Bærekraftsuka 2022

Hva som dekkes av webinaret

  • Hvorfor likestilling og mangfold er bærekraftig og forretningsmessig fornuftig?
  • Gjennomgang av lovbestemmelser og formål
  • Nærmere om aktivitets- og redegjørelsesplikten – hvilke vurderinger skal gjøres og hvordan rapporterer man?
  • Litt om Diskrimineringsnemda
  • Gjennomgang av noen eksempler fra rettspraksis
  • Litt om mangfold og driverne man ser i samfunnet nasjonalt og internasjonalt
  • Presentasjon av Equality Check og deres arbeid og erfaringer
  • Litt om Equality Checks verktøy

Målgruppe

  • Arbeidsgivere / HR ledere

SamarbeidspartnerKursholdere

Kristine Kotte-Eriksen

Head of Customer Success

Equality Check

Kristine Kotte-Eriksen jobber som Head of Customer Success i Equality Check, og jobber til daglig med å veilede selskaper i mangfold, likestilling og inkludering. Hun har mastergrad i kjønnsstudier, og jobbet tidligere som Diversity & Inclusion Analyst på CERN, Europeisk organisasjon for partikkelfysikk i Sveits. Hun har erfaring fra IT-bransjen, olje og energi og Forsvaret.

Equality Check er et norsk oppstartsselskap for likestilling og mangfold som bruker data, fagkunnskap og forskningsbaserte løsninger til å hjelpe selskaper med å vinne kampen om talenter og etterleve lovverket.

Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat

Arbeids­rett

Lasse Groven Egeberg er senioradvokat ved Codex Advokat Oslo AS, og er tilknyttet selskapets fagområde for arbeidsrett. Han bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere med arbeidsrettslige problemstillinger, og arbeider særlig med omstilling og nedbemanning, individuelle personal- og stillingsvernssaker, samt endringer i arbeidsforhold.

I tillegg til sitt faglige arbeid bidrar Egeberg og Aslaksrud tidvis med arbeid for Codex sin bærekraftsgruppe. Et bærekraftig perspektiv på arbeidsforhold handler blant annet om å bistå bedrifter og enkeltindivider med å sikre både trygge arbeidsplasser med gode arbeidsvilkår og om optimal utnyttelse av kompetanse og human capital. For arbeidsrettsavdelingen er det derfor sentralt å yte god bistand med mål om etterlevelse av regelverk og i tillegg bidra til å finne de gode løsningene dersom uenigheter oppstår.

Anne-Marthe Aslaksrud

Advokat

Arbeidsrett

Anne-Marthe Aslaksrud er advokat og er tilknyttet selskapets fagområde for arbeidsrett. Hun bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere med arbeidsrettslige problemstillinger, og arbeider blant annet med omstilling og nedbemanning, individuelle personal- og stillingsvernssaker, samt endringer i arbeidsforhold. Anne- Marthe setter klientens mål og interesser i fokus, og ønsker å være en rådgiver som er tilgjengelig for kunden og som bidrar med løsninger av de juridiske og praktiske problemene klienten står overfor.

Del