Hjem

#Bærekraft Webinar: Ombruk av byggevarer

Av: Codex Advokat

I en tid med stadig økende materialkostnader - har du vurdert mulighetene for ombruk av det du allerede har? Gjennom dette webinaret vil vi dra dere gjennom regelverket for ombruk av byggevarer og peke på viktige problemstillinger som din virksomhet bør være oppmerksom på ved benyttelsen av brukte byggevarer.

Webinaret holdes sammen med Direktoratet for byggkvalitet.

Vi arrangerte dette webinaret den 28. september 2022. Her får du tilgang til opptak.

Les mer om: Bærekraftsuka 2022

Hva som dekkes av webinaret

Gjennomgang av

  • Regelverket
  • Praktiske problemstillinger
  • Konkrete ombruksprosjekter

Målgruppe

  • Entreprenører og andre i byggebransjen som kunne ønske seg å benytte seg av ombruk i sine prosjekter.

Samarbeidspartner

Direktoratet for byggkvalitet er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet.


Kursholdere

Mailen Vangsnes

Seniorrådgiver

Direktoratet for byggkvalitet

Mailen Vangsnes er jurist og jobber i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), som seniorrådgiver i avdeling for produkttilsyn og EØS-regelverk. Mailen jobber med regelverksutvikling og deltar i internasjonalt arbeid innen regelverket for produktdokumentasjon av byggevarer.

Tonje B. Onsøien

Advokat

Eiendom og entreprise

Tonje er advokat tilknyttet Codex sin eiendomsavdeling. Hun har inngående erfaring innenfor forhandlinger og håndtering av tvisteløsning i og utenfor domstolene. Tonje arbeider hovedsakelig med eiendomsrettslige problemstillinger, herunder avhendingsrett, generell kontraktsrett, sameierett, tingsrett, plan- og bygningsrett og sivilprosess. I tillegg er hun en erfaren kursholder både fra nåværende stilling og tidligere arbeid i rettshjelpsorganisasjoner.

Tonje setter klientens mål og interesser i fokus, og ønsker å være en rådgiver som er tilgjengelig for kunden og som gir råd som løser de praktiske utfordringene klienten står overfor.

Tonje

Mads Håfjeld Rivenæs

Advokatfullmektig

Entrepriserett

Mads er advokatfullmektig tilknyttet Codex sin avdeling for entrepriserett. Han jobber hovedsakelig med kontrakts – og entrepriserettslige problemstillinger og bistår aktører i bransjen med innledende og løpende rådgivning i kontraktsforhold, samt i etterfølgende tvist.

Mads er opptatt av at klienten blir ivaretatt på et profesjonelt og personlig plan for å skreddersy bistanden som gis.

Del