Hjem

Webinar: Hvorfor ha en samboeravtale og hva bør den inneholde

Av: Codex Advokat

Få en innføring i de sentrale utfordringene ved oppløsning av et samboerskap, og hvorfor et forslag om å opprette en samboeravtale likevel bør oppfattes som en kjærlighetserklæring.

Samboeravtale

Vi arrangerte dette webinaret den 30 september 2021. Her får du tilgang til opptak.

Om kurset

I løpet av halvannen time gjennomgår vi hva en samboeravtale bør inneholde – altså hva kjæresteparet bør tenke på når de skal flytte sammen, eller hvis de har vært samboere en stund. Vi skal også belyse hvordan valgene man tar når man blir samboere påvirker ens økonomi dersom forholdet senere avsluttes.

Vi diskuterer konkrete spørsmål, slik som:

  • Hvem eier felles bolig?
  • Hvem er ansvarlig for gjelda?
  • Samboere og arv?
  • Felles eller separat økonomi?
  • Vederlagskrav, for jeg har jo betalt mye mer under samlivet og det vil jeg ha tilbake nå…

Vår erfaring er at de fleste har noe å lære. Kom på kurset og gi deg selv et bedre utgangspunkt for å sette opp en samboeravtale som passer for deg og din partner.

Kursets mål er å øke kunnskapen og forståelsen for hvorfor det er klokt å opprette en samboeravtale, og hvorfor en samboeravtale er noe positivt for forholdet.

Kurset er særlig rettet mot deg som skal etablere et samboerskap – enten du har barn eller venter barn. Men kurset er også høyst relevant for deg som er samboer og ikke har inngått en samboeravtale ennå.

Dersom samboere har et bevisst forhold til hvorfor det er viktig å ha kunnskap om regelverket for den økonomiske delingen ved et samlivsbrudd, er det vår erfaring at man er bedre forberedt den dagen de skal gjøre investeringer sammen. Det reduserer i tillegg risikoen for at det oppstår konfliktfylte brudd, samt at det ofte gir en mer rettferdig og raskere fordeling av verdier skapt under samlivet.

Kurset har en praktisk tilnærming med gjennomgang av praktiske eksempler og problemstillinger, som mange vil kjenne seg igjen i.


Kursholder

Vegard Skaug

Advokat

Familierett og arv

Vegard er advokat tilknyttet Codex sin Familierettsavdeling. Han har inngående erfaring innenfor forhandlinger og håndtering av tvisteløsning i og utenfor domstolene. Vegard arbeider hovedsakelig med familierettslige problemstillinger, herunder barnefordelingssaker, arv- og skifteoppgjør, opprettelse av testamenter, fremtidsfullmakter, samboeravtaler og ektepakter, generell rådgiving innen familie- og arverett og sivilprosess. Vegard har bred erfaring innen sitt fagfelt og er vant med å videreformidle sin kunnskap, både i nåværende stilling og etter lang fartstid som juridisk rådgiver innen trygd- og helseforvaltningen.

Vegard setter klientens mål og interesser i fokus, og ønsker å være en rådgiver som er tilgjengelig for kunden og som bidrar med løsninger av de juridiske og praktiske problemene klienten står overfor.

Del