Hjem

#Bærekraft Webinar: Grønn byutvikling

Av: Codex Advokat

Webinaret om grønn og bærekraftig byutvikling vil se på områdeutvikling bolig/næring. Vi vil se på hvordan man overordnet må jobbe med planarbeid overfor kommunen, i tillegg til at vi vil se litt mer praktisk på problemstillingene og hvordan dette kan gjøres i praksis.

Webinaret holdes sammen med Henning Larsen arkitekter og Vassago v/ Thorbjørn Sele.

Grønn byutvikling

Praktisk informasjon

 • Sted: Digital plattform
 • Dato: 30. september 2022
 • Tid: 11:00 – 11.45
 • Pris: Gratis

Les mer om: Bærekraftsuka 2022

Hva som dekkes av webinaret

 • Natur og biologisk mangfold
 • Samferdsel, mobilitet, klima
 • Krav til plan
 • Verktøy i planprosessen, f.eks. hvordan rekkefølgekrav kan brukes for å oppnå bærekraftig utvikling
 • Hvordan bygge riktig
 • Kvalitet på prosjekter

Målgruppe

 • eiendomsutviklere
 • utbyggere
 • entreprenører

Samarbeidspartnere

Vassgo AS
Kursholder:

Kitty Moss Sørensen

Senioradvokat

Eiendom og entreprise

Kitty har lang erfaring med arbeid innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder tomtefeste, tingsrett, skjønn og ekspropriasjon, plan- og bygningsrett, tinglysing mm. Hun har bred prosedyreerfaring og bred erfaring med gjennomgang av og søk i historisk arkivmateriale tilknyttet fast eiendom; særlig for eiendoms- og rettighetsavklaringer.

Mer informasjon om kursholdere fra Henning Larsen arkitekter og Vassago kommer.


Del