Hjem

#Bærekraft Webinar: Grønn byutvikling

Av: Codex Advokat

Webinaret om grønn og bærekraftig byutvikling vil se på områdeutvikling bolig/næring. Vi vil se på hvordan man overordnet må jobbe med planarbeid overfor kommunen, i tillegg til at vi vil se litt mer praktisk på problemstillingene og hvordan dette kan gjøres i praksis.

Webinaret ble holdt sammen med Henning Larsen arkitekter og Vassago v/ Thorbjørn Sele.

Vi arrangerte dette webinaret den 30. september 2022. Her får du tilgang til opptak.

Les mer om: Bærekraftsuka 2022

Hva som dekkes av webinaret

  • Natur og biologisk mangfold
  • Samferdsel, mobilitet, klima
  • Krav til plan
  • Verktøy i planprosessen, f.eks. hvordan rekkefølgekrav kan brukes for å oppnå bærekraftig utvikling
  • Hvordan bygge riktig
  • Kvalitet på prosjekter

Målgruppe

  • eiendomsutviklere
  • utbyggere
  • entreprenører

Samarbeidspartnere

Vassgo ASKursholdere:

Maren Hersleth Holsen

Divisjonsleder Plan & Urbanisme

Henning Larsen arkitekter

Maren Hersleth Holsen er divisjonsleder for Plan & Urbanisme i arkitektselskapet Henning Larsen. Henning Larsen er godt kjent i Danmark og internasjonalt, men ble etablert i Norge gjennom at Rambølls arkitekt- og planfaglige ekspertise ble samlet i Henning Larsen i 2021. Maren er landskapsarkitekt og har jobbet i både privat og offentlig sektor med ulike innfallsvinkler knyttet til planlegging, byutvikling og bærekraft. Hun har bakgrunn som samfunnsplanlegger og byutvikler i kommunal sektor og var kommunaldirektør i Indre Østfold kommune. I tillegg har hun politisk erfaring som bl.a. varaordfører i Eidsberg kommune, og nå sist; statssekretær i Klima- og miljødepartementet i perioden 2020-2021.

Thorbjørn Barrett Sele

Daglig leder & Eiendomskonsulent

Vassago AS

Thorbjørn Sele er utdannet som sivilingeniør og jobber som selvstendig næringsdrivende. I dag bistår han gårdeiere med utvikling av sentrale eiendommer i Oslo. Han er utdannet som sivilingeniør og har bakgrunn fra entreprenørbransjen, men har også jobbet til sammen 15 år for Aspelin Ramm Eiendom og Ferd Eiendom. Han har en allsidig bakgrunn og er godt kjent med eiendomsutvikling fra investeringstidspunktet til og med salg. I Ferd Eiendom jobbet Thorbjørn aktivt med sosial bærekraft som en naturlig del av eiendomsprosjektene. Han utviklet blant annet Nabolagshuset Petersborg, som anses som det første og mest velfungerende nabolagshuset i Norge. Thorbjørn er kjent for sitt engasjement, evnen til å tenke utenfor boksen kombinert med solid kompetanse innen eiendom.Kitty Moss Sørensen

Senioradvokat

Eiendom og entreprise

Kitty har lang erfaring med arbeid innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder tomtefeste, tingsrett, skjønn og ekspropriasjon, plan- og bygningsrett, tinglysing mm. Hun har bred prosedyreerfaring og bred erfaring med gjennomgang av og søk i historisk arkivmateriale tilknyttet fast eiendom; særlig for eiendoms- og rettighetsavklaringer.


Del