Hjem

Skilsmisse og samlivsbrudd: Slik sikrer du barnas beste og rettferdig deling av verdier

Av: Codex Advokat

Å gå gjennom en skilsmisse eller samlivsbrudd kan være en av de mest utfordrende opplevelsene i livet. Få juridisk rådgiving for å sikre det beste mulige utfallet. Du får hjelp med hvilke rettigheter du har, hvordan du bør gå frem fra tidlig til sent i prosessen. Hos Codex får du tilgang på spesialiserte familierettsadvokater som kjenner lover, prosessene og vet hvordan du bør gå frem.

En mann holder et barn. Foto

Skilsmisse - Slik sikrer du en rettferdig deling

Du bør så tidlig som mulig ha juridisk bistand i en skilsmisseprosess. Hvordan du går frem og hva du blir enig om med din tidligere partner har mye å si for utfallet av en deling. Sammen med en familierettsadvokat fra Codex går vi i første fase over hva dere har av verdier som det må tas stilling til ved et samlivsbrudd.

  • Hvem eier hva som har blitt kjøpt under samlivet?
  • Hvilke ting ønsker du å sitte igjen med som dere eier i fellesskap?
  • Hvem er ansvarlig for hvilken gjeld?
  • Hva er eventuelle lån blitt brukt til?
  • Har noen mottatt arv eller gaver under samlivet?

Hvilken betydning svaret på disse spørsmålene har vil blant annet avhenge av om dere var gifte eller samboere.


Trenger du hjelp med å få oversikt?

Hvordan avtale deling?
Hvilke rettigheter har du?
Hvordan planlegge et brudd?

Ta kontakt

Hvordan sikre barnas beste ved en skilsmisse?

Selv om dere har felles barn, så er det viktig å bli enige om hvordan ansvar skal fordeles. Husk at dere kan søke råd og veiledning fra Familievernkontoret i din kommune.

Du kan også få råd, hjelp og tips fra Codex' familierettsadvokater om erfaringer og dine rettigheter når det gjelder å ivareta barnas beste i skilsmisseprosessen.

Det beste er at at konflikter vedrørende barn, løses til det beste for alle involverte. Du finner et utvalg av artikler som tar tak i de mest vanlige utfordringene med skilsmisse.

Codex Advokat er et landsdekkende advokatkontor lokalisert i Oslo. Codex er et av få advokatkontorer som har spesialisering innen familierett, og som har spisskompetanse på nettopp spørsmål om økonomiske oppgjør etter endt ekte- og samboerskap og om barn.

Ta kontakt for råd og bistand

Vegard Skaug

Familierettsadvokat

Codex Advokat

Få hjelp nå

Del