Hjem

Ektepakt: Den vanskelige samtalen

Av: Codex Advokat

Mange opplever det som vanskelig å ta opp spørsmålet om ektepakt, da det kan oppfattes som at man ikke har troen på ekteskapet. – Det handler om å finne en mest mulig rettferdig løsning, sier senioradvokat Vegard Skaug i Codex Advokat.

Et par står på stua i en hytte og holder en samtale med en kopp kaffe i hånden.

Ektepakt – Ikke bare ved skilsmisse

– Det å ta opp spørsmålet om ektepakt er definitivt ikke et romantisk tema, sier advokat Vegard Skaug i Codex Advokat.

– Man forbinder det gjerne med et brudd.

Skaug opplever at mange tror de vil ivaretas godt nok av lovens system og ser på ektepakt som vesentlig kun ved skilsmisse.

– Mange blir overrasket over hvordan reglene egentlig er.

Fordelaktige løsninger

Skaug understreker at ektepakter kan brukes for å avtale fordelaktige løsninger for begge – slik som mer lik deling i situasjoner der det kan oppstå store misforhold. Som eksempel trekker Codex-advokaten frem de tilfellene der kun den ene parten går inn i ekteskapet med egen leilighet. Ved ekteskapets slutt kan han ta med seg hele verdien av boligen, inkludert en prisstigning som kan utgjøre millioner. En ektepakt kan bidra til å unngå slike situasjoner som for mange kan virke urettferdige.

– Det handler om å finne en mest mulig rettferdig løsning basert på partenes ønsker og forutsetninger, sier Skaug.

Forutsigbarhet

En sentral årsak til at folk flest bør ha ektepakt er, ifølge Skaug, forutsigbarhet. Begge parter har behov for visshet og trygghet rundt formuesforholdet, både under samlivet og ved et eventuelt brudd.

Skaug forteller at en ektepakt kan bidra til å bevisstgjøre partene på egen økonomi og situasjonen de befinner seg, hvilket kan føre til et bedre samarbeid. Vissheten vil kunne forhindre konflikter, all den tid begge har blitt enige om - og kjenner til - det eventuelle utfallet ved samlivsbrudd.

Betydning uansett

Advokat Skaug viser samtidig til at det ikke er slik at en ektepakt kun er aktuell ved skilsmisse.

– Det skal skje et skifte før eller senere uansett. Enten går man fra hverandre eller så faller den ene fra.

Ved arv forenkles arveoppgjøret i vesentlig grad når det foreligger ektepakt.

– Barna vet jo nødvendigvis ikke hvordan foreldrene har tenkt økonomien seg imellom. Slik vil en ektepakt også få betydning utover ekteskapet , sier Skaug.

Del