Hjem

Kjøp av eiendom: Due diligence - [Sjekkliste]

Av: Codex Advokat

Due diligence er en prosess som gjennomføres ved salg av selskap og som innebærer en gjennomgang av selskapets aktiva og passiva. Ved kjøp av næringseiendom og utviklingseiendom er det like viktig å gjennomføre en due diligence av selve eiendommen.

En mann og en dame står og prater utenfor et leilighetskompleks
Del