Hjem

Hils på Line Naja Ronander. Medlem av Codex Green.

Av: Codex Advokat

Dato: 30.11.21

Codex Green er vår faggruppe for bærekraft og miljørett. Vi er en gruppe engasjerte advokater med en felles interesse for bærekraft.

Del