Hjem

Usaklig oppsigelse: Krav på erstatning?

Av: Codex Advokat

Når arbeidsgivere gir usaklige oppsigelser, kan det få alvorlige konsekvenser, inkludert rettslige prosesser. Arbeidstakere har rett til å beholde jobben sin og til å kreve erstatning hvis oppsigelsen ikke oppfyller lovens krav til form eller saklighet.

Sitat fra Lasse. Foto

Hvilke forhold kan tyde på ugyldig oppsigelse?

  • Manglende dokumentasjon for oppfølging eller utvelgelse
  • Muntlig oppsigelse
  • Oppsigelser uten nødvendig informasjon om rettigheter
  • Utelatelse av drøftingsmøter
Arbeidstakere må gå til sak innen åtte uker etter oppsigelse for å bestride den. Etter dette kan de kun kreve erstatning innen seks måneder.

Lurer du på om du kan ha krav på erstatning?

Erstatning for økonomiske tap?

Erstatning for ikke-økonomisk skade på grunn av usaklig oppsigelse?

Ta kontakt


Hvordan unngå konsekvensene av usaklig oppsigelse?

Arbeidsgivere bør nøye vurdere grunnlaget for oppsigelse og følge lovens saksbehandlingskrav for å unngå usaklige oppsigelser og de mulige påfølgende konsekvensene.

Bedrifter som vurderer oppsigelse eller omstillinger som kan medføre nedbemanning bør tidlig konsultere advokat.

Codex Advokat har spesialiserte advokater på arbeidsrett, og bistår jevnlig både arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med oppsigelser.


Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat

Codex Advokat

Få hjelp nå

Del