Hjem

Hvilke former for uoppmerksomhet forårsaker oftest alvorlige trafikkulykker?

Av: Codex Advokat

Uoppmerksomhet utgjør en stor risiko i trafikken. Andelen ulykker som skyldes uoppmerksomhet har økt over tid, og vil sannsynligvis fortsette å øke i takt med trafikktettheten.

En mann sitter i en bil og ser på telefonen sin.

Uoppmerksomhet i trafikken

Uoppmerksomhet i trafikken kan ha mange årsaker. Du kan bli distrahert i forhold til den oppgaven du bør fokusere på – som er trafikkbildet foran/rundt seg.

Distraksjon kan ha mange årsaker, for eks. at du har for mye fokus på en skjerm i bilen, du kan være trøtt, syk, eller lignende.

Uoppmerksomhet gjelder ikke bare førere av bil/MC, men kan også være et forhold hos medtrafikantene du møter for eks, syklende eller gående medtrafikanter.

En av de vanligste årsakene til uoppmerksomhet er trolig mobiltelefonen. Ulovlig bruk av mobiltelefon mens man kjører er belagt med en bot på kr 7.500,- og tre prikker i førerkortet.

Oppmerksomhet og «multitasking»

Forskning viser at man i realiteten ikke kan multitaske – all oppmerksomhet tas fra «en pott». Hjernen er ikke oppbygd slik at man kan gi sin fulle oppmerksomhet til flere oppgaver på en gang.

Alle inntrykk som skal bearbeides på en gang vil medføre at den oppmerksomhet man evner å gi blir fordelt på alle oppgavene.

Forsøker du å gjøre flere ting på en gang vil altså ingen av oppgavene bli utført med full oppmerksomhet. Fikler du med mobiltelefonen mens du kjører, eller du forsøker å justere noe på skjermen i bilen e.l., så er det umulig å ikke fjerne noe av oppmerksomheten din fra trafikkbildet rundt deg.

Følgene av uoppmerksomhet

Uoppmerksomhet kan medføre alvorlige/fatale ulykker på svært kort tid.

Eks:
Kjører man i 80 km/t forflytter man seg 22 meter på ett sekund. Noen få sekunders uoppmerksomhet innebærer da at man kan ha kjørt så langt som en fotballbane uten å ha fått med seg detaljer i trafikkbildet rundt seg.

Det sier seg selv at uoppmerksomhet raskt kan medføre alvorlige eller fatale ulykker som kunne vært unngått.

Litt statistikk

Statistikk viser at 1 av 3 dødsulykker i trafikken skyldes uoppmerksomhet.

Det er menn i alderen 35 til 50 år krasjet mest, etterfulgt av menn 50 til 64 år og menn over 65 år. Deretter følger kvinner i alderen 35 til 50 år.

Trafikkulykker er en av de vanligste dødsulykkene for ungdom i alderen 15–24 år. Menn er overrepresentert blant drepte; tallet på kvinner har gått ned.

Skadefrekvensen blant MC-førere er langt høyere enn for bil; de fleste som kommer til skade med MC er menn.

Antall døde i trafikken i 2022 til i dag er 80 personer. I 2021 døde 80 i trafikken totalt. I 2020 var det 93 og i 2019 var det 110 personer som mistet livet i trafikken.

Typer uoppmerksomhet

Uoppmerksomhet kan inndeles i 4 kategorier, som gjerne opptrer i kombinasjon:

 1. Hva du ser.
 2. Hva du hører.
 3. Hva du gjør.
 4. Hva du tenker.

Dette er alle inntrykk som påvirker deg og som konkurrerer om din oppmerksomhet. Jo flere sanser du bruker på annet enn selve kjøringen øker graden av uoppmerksomhet.

4 Kjørevettsregler

4 Tips til å bli en mer oppmerksom sjåfør kan være (listen er ikke uttømmende):

 1. Bestem deg for å holde oppmerksomheten på kjøringen
 2. Gjør ferdig innstillinger av radio, GPS osv før du starter å kjøre
 3. La mobiltelefonen ligge dersom du ikke har handsfreeutstyr i bilen
 4. Ta en stopp dersom du er sliten/trøtt

Hva gjør våre advokater for deg?

Våre advokater fører saken din mot det ansvarlige forsikringsselskap og hjelpe deg med å få den erstatningen du har krav på.

Godt å vite! Som hovedregel skal forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand når personskadesaken faller inn under bilansvarsloven.

Advokaten vil hjelpe deg med å vurdere ditt erstatningsansvar og kan kontrollere holdbarheten av et eventuelt erstatningskrav fremsatt mot deg personlig. Advokaten bistår deg også i eventuelle forhandlinger med den som har blitt skadet.

Codex Advokat jobber for å sikre at du får den erstatningen du har krav på.

Vi hjelper deg blant annet med:

 • Å vurdere hvilke regler som gjelder i din sak.
 • Å vurdere aktuelle forsikringsdekninger.
 • Å beregne og fremsette erstatningskrav.
 • Å kontrollere og vurdere erstatningskrav.
 • Å bistå i forhandlinger om erstatningskrav.

Vi gir deg en bekymring mindre. Snakk med oss.


Kontakt oss

Del