Hjem

Sykling som vintersport

Av: Codex Advokat

Utendørs sykling er noe vi ofte forbinder med sol og tørre veier. Likevel er det flere og flere som fortsetter å bruke sykkelen som fremkomst­middel på vinteren. Codex Advokat samarbeider med Syklistforeningen, og ønsker å bidra til å øke sykkelgleden blant nordmenn, både på sommeren og på vinteren.

En mann sykler på en sykkelvei

Sykling gir bærekraftig stedsutvikling

Konstituert generalsekretær i Syklistforeningen, Emil Rensvala, forteller at sykling svarer ut flere av FNs bærekraftsmål, blant annet rundt klima, miljø og folkehelse.

-Sykling gir bærekraftig stedsutvikling, med trygge og sunne nærmiljøer, nabolag og samfunn. Den er i tillegg den mest klimaeffektive transport­formen vi har. I tillegg til å redusere forurensningen skaper den også bedre plass i trafikken.

Mange velger sykkel nettopp fordi det er lettvint, og tids- og kostnads­effektivt transportmiddel i hverdagen, både sommer som vinter. Forskning viser også at sykling er helse­fremmende uansett om det er trening eller transport. Det har betydelige positive effekter på helsen når det gjelder å redusere risikoen for overvekt, høyt blodtrykk, høyt kolesterol og diabetes.

4 forhåndsregler du bør ta for en trygg sykkelopplevelse

For at sykkelopplevelsen skal bli god og trygg, selv på vinterføre, er det noen enkle forhåndsregler du kan ta.

1. Synlighet

Sammen med vinterføre kommer også vintermørke. Som en «myk trafikant» er det viktig å sørge for at du er godt synlig på veien. Dette kan du sørge for ved blinkende lys og refleks på sykkel, både bak, foran og på pedalene, og bruk av klær/hjelm med refleks på.

Forskrift om krav til sykkel § 5:

1. Sykkel skal ha rød refleks bak. På begge sider av pedalene skal det være hvit eller gul refleks. Ved bruk av sykkel utstyrt med klikkpedaler hvorpå det ikke kan monteres refleks, skal sykkelen ha refleks på pedalarmene. Refleksanordningene skal være av godkjent type.

2. Sykkel, som brukes i mørket eller i usiktbart vær på alminnelig beferdet veg eller område, skal foran ha lykt som gir gult eller hvitt lys og/eller flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys. Bak skal sykkel ha lykt som gir rødt lys og/eller lykt som gir blinkende rødt lys.

3. Lyktene skal være festet til sykkelen.

4. Lyktene skal kunne sees tydelig i en avstand på 300 m. Lykter som gir blinkende lys skal blinke med minst 120 blink pr. minutt

2. Kle deg godt

Sørg for å ta på deg klær som gjør at du holder varmen. Det gjør både opplevelsen mer behagelig og hjelper deg å holde fokuset på veien.

3. Godt feste

Litt avhengig av hvor du bor og føre du skal sykle på, er det viktig å ta en sjekk på sykkeldekkene dine før minusgradene kommer snikende.

Brede dekk gir generelt bedre feste.

Syklistforeningen forteller at for noen kan det være tilstrekkelig å ta litt luft ut av dekkene før vinterføret, mens det for tøffere vinterforhold anbefales å gå til innkjøp av piggdekk.

4. Trygt føre

På vinterstid kan veiene bli begrenset og fortauene bli smalere.

Når du begir deg ut på sykkelveien på vinterstid, sørg for å tenke igjennom hvilken vei du velger og om det er lagt til rette for å ferdsel med sykkel.

Ta kontakt med din kommune dersom du opplever tilkomsten som vanskelig.

Har du krav på erstatning ved en ulykke?

Selv med gode forhåndsregler og tilpasset utstyr kan ulykken være et faktum. Hvis du skulle være så uheldig å være utsatt for en ulykke på sykkel kan du ha krav på erstatning.

Hvis du skulle være involvert i en ulykke med en bil, vil du kunne kreve erstatning fra bilens ansvarsforsikring. Dette gjelder både erstatning for ødelagt sykkel eller hvis du påføres en personskade.

Hvis du er involvert i en ulykke alene, eller med en annen syklist eller gående kan du ha krav på erstatning fra den ansvarlige sin ansvarsforsikring eller dine egne forsikringer. Normalt vil din reise- eller innboforsikring inneholde en ulykkesforsikring som kan gi erstatning for utgifter du har som følge av ulykken eller du kan ha krav på erstatning for varig skade som du påføres.

Medlemmer av Syklistforeningen får gratis førstegangs­konsultasjon og rabatterte priser fra Codex Advokat.

- Bli medlem: Syklistforeningen

Snakk med oss

Del