Hjem

Video: Varsling

Av: Codex Advokat

Dato: 30.10.19

Alle arbeidstakere har rett til å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Arbeidsmiljølovens regler om varsling er et instrument, som skal ivareta arbeidstakernes rett til å varsle.

Har du spørsmål om hvordan sikre din bedrift gode varslingsrutiner?

Det er viktig å ha gode varslingsrutiner. Alle arbeidstakere har rett til å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Men skal virksomheten gå frem for å sikre gode rutiner? Codex har lang erfaring innen arbeidsrett og arbeidsmiljølovens bestemmelser. Følg lenkene under for å lese mer om nettopp disse temaene.

Del