Hjem

Tomtefeste i næringsforhold

Av: Codex Advokat

Dato: 13.10.21

Tomtefeste er et stadig aktuelt tema, som skaper en del konflikter mellom bortfester og fester. I dette webinaret begrenser vi temaet til tomtefeste i næringsforhold.

Praktisk informasjon

 • Sted: Digital plattform
 • Dato: 18. november 2021
 • Tid: 11:00 – 12:00
 • Pris: Gratis

Du vil få kunnskap om:

 • Tolkning av festekontrakten
 • Regulering av festeavgift
 • Avvikling av festeforhold
 • Kan fester av en næringstomt innløse festetomten


Målgruppe:

 • Bortfestere (grunneier)
 • Festere
 • Eiendomsutviklere/eiendomsselskap
 • Byggherrer
 • Entreprenører


Kitty Moss Sørensen

Senioradvokat

Eiendom og entreprise

Kitty har lang erfaring med arbeid innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder tomtefeste, tingsrett, skjønn og ekspropriasjon, plan- og bygningsrett, tinglysing mm. Hun har bred prosedyreerfaring og bred erfaring med gjennomgang av og søk i historisk arkivmateriale tilknyttet fast eiendom; særlig for eiendoms- og rettighetsavklaringer.

Del