Hjem

Tomtefeste i næringsforhold

Av: Codex Advokat

Tomtefeste er et stadig aktuelt tema, som skaper en del konflikter mellom bortfester og fester. I dette webinaret begrenser vi temaet til tomtefeste i næringsforhold.

Vi arrangerte dette webinaret den 18 november 2021. Her får du tilgang til opptak.

Du vil få kunnskap om:

  • Tolkning av festekontrakten
  • Regulering av festeavgift
  • Avvikling av festeforhold
  • Kan fester av en næringstomt innløse festetomten


Målgruppe:

  • Bortfestere (grunneier)
  • Festere
  • Eiendomsutviklere/eiendomsselskap
  • Byggherrer
  • Entreprenører

Har du spørsmål angående tomtefeste - snakk med oss!


Kitty Moss Sørensen

Advokat og assosiert partner

Eiendom og entreprise

Kitty har lang erfaring med arbeid innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder tomtefeste, tingsrett, skjønn og ekspropriasjon, plan- og bygningsrett, tinglysing mm. Hun har bred prosedyreerfaring og bred erfaring med gjennomgang av og søk i historisk arkivmateriale tilknyttet fast eiendom; særlig for eiendoms- og rettighetsavklaringer.

Del