Hjem

#Bærekraft Webinar: EU Taksonomi - fra regelverk til suksessfaktor for eiendomsbransjen

Av: Codex Advokat

Selv om EUs taksonomi ikke treffer alle eiendomsforetak direkte, bør eiendomsaktørene sette seg inn i hvordan dette treffer sin virksomhet. Det kan være både kunder og leverandører som ønsker å vite mer om hvorvidt eksisterende eiendom eller et nybyggprosjekt er i tråd med kravene. Et spørsmål i denne sammenheng er hvordan kan eiendomsselskapene bruke taksonomien som suksessfaktor?

Webinaret holdes sammen med DNB.

Vi arrangerte dette webinaret den 27. september 2022. Her får du tilgang til opptak.

Les mer om: Bærekraftsuka 2022

EUs taksonomi en del av EUs handlingsplan for bærekraftig finans og grønn omstilling. Her i Norge vil taksonomien bli viktig for næringslivet gjennom EØS-avtalen, og vil også få stor betydning innen eiendom og entreprise. Formålet er å tilrettelegge for økonomiske fordeler ved overholdelse av taksonomiens krav, bl.a. ved at selskap skal bli mer attraktivt som investeringsobjekt, samt at det skal gi bedre betingelser og lavere kapitalkrav hos finansinstitusjonene.

Hva som dekkes av webinaret

  • Kort om hva EUs taksonomi er og dens formål.
  • Hvem berøres av regelverket?
  • Hva innebærer taksonomien rettslig? – litt om plikter som pålegges.
  • Hvilken virkning får dette for eiendoms- og byggebransjen?
  • Grønne lån

Målgruppe

  • daglig ledere / adm. dir
  • eiendomsutviklere
  • bygg og anleggsbransjen
  • bærekraftsansvarlige
  • rapporteringsansvarlige

Samarbeidspartner

Kursholdere

Line Asker

Fagekspert på bærekraftig finans

DNB

Line Asker er DNBs fagekspert på bærekraftig finans. Asker kom til DNB fra stillingen som direktør i The Governance Group, og var før dette fagdirektør for bærekraftig finans i Finans Norge og rådgiver i Finansdepartementet.


Tine Granlund

Advokat og assosiert partner

Codex Advokat

Tine jobber som advokat tilknyttet Codex sin avdeling for eiendom og entreprise, og har særlig engasjement for bærekraftig fokus i eiendomsutvikling. Hun jobber hovedsakelig med et bredt spekter av eiendomsrettslige problemstillinger, herunder entrepriserett, plan- og bygningsrett, kontraktsrett, jordskifte, transaksjoner, tingsrett og sivilprosess. Tine er en praktisk problemløser, fremoverlent og serviceinnstilt med gode løsninger for klienten sine mål.

Tine har et engasjement for bærekraft og er leder av Codex sin bærekraftsgruppe. Hun er særlig opptatt av hvordan lovverket rundt det grønne skiftet kan formidles på en forståelig måte for ledere i norske bedrifter.


Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat

Codex Advokat

I tillegg til sitt faglige arbeid bidrar Egeberg tidvis med arbeid for Codex sin bærekraftsgruppe. Et bærekraftig perspektiv på arbeidsforhold handler blant annet om å bistå bedrifter og enkeltindivider med å sikre både trygge arbeidsplasser med gode arbeidsvilkår og om optimal utnyttelse av kompetanse og human capital. For arbeidsrettsavedelingen er det derfor sentralt å yte god bistand med mål om etterlevelse av regelverk og i tillegg bidra til å finne de gode løsningene dersom uenigheter oppstår.

Del