Hjem

Webinar: Fars og mors rettigheter ved barnefordeling etter samlivsbrudd

Av: Codex Advokat

Står du eller noen du kjenner i et samlivsbrudd med felles barn? Hva er fars og mors rettigheter? Hva er til barnets beste? I løpet av 45 minutter skal vi gå gjennom våre beste råd som kan være nyttige for deg.

Barnefordeling

Vi arrangerte webinar om dette temaet den 17. mars 2022. Her får du tilgang til opptak fra webinaret.

Hva dekker webinaret?

Gode foreldre vil helst ha barna hos seg mest mulig. De fleste opplever samlivsbrudd som en krise. Når bruddet er uunngåelig og en må være forelder på "skift", kaver de fleste foreldre med store følelser av sorg og utrygghet. Codex Advokat har bred erfaring med saker etter barneloven, og vi ønsker på denne måten å dele vår innsikt og våre råd.

Det er viktig for barnet med god tilknytning og fortrolighet med både mor og far. Studier viser at det kan få negative konsekvenser for barn å miste kontakt med den ene forelderen.

Webinaret gir veiledning til foreldre om partenes rettigheter i en foreldretvist med basis i barneloven.

Dette vil du blant annet lære mer om:

  • "Barnets beste" som utgangspunkt – herunder alder, tidligere omsorgsfordeling, barnets mening og status quo-prinsippet
  • Hva er den andre partens rettigheter når primærkontakt nekter samvær?
  • Hva er den andre partens rettigheter når primærkontakt flytter?

Vår erfaring er at de fleste har stor nytte av å være mer bevisst om hvordan man best håndterer en foreldretvist samt å få vite mer om rettighetsavklaringer. Kom på webinaret og lær mer.


Kursholdere

Vegard Skaug

Senioradvokat

Familierett og arv

Vegard er tilknyttet Codex sin avdeling for familierett og arv. Han har inngående erfaring innenfor forhandlinger og håndtering av tvisteløsning i og utenfor domstolene. Vegard arbeider hovedsakelig med familierettslige problemstillinger, herunder barnefordelingssaker, arv- og skifteoppgjør, opprettelse av testamenter, fremtidsfullmakter, samboeravtaler og ektepakter, generell rådgiving innen familie- og arverett og sivilprosess. Vegard har bred erfaring innen sitt fagfelt og er vant med å videreformidle sin kunnskap, både i nåværende stilling og etter lang fartstid som juridisk rådgiver innen trygd- og helseforvaltningen.

Vegard setter klientens mål og interesser i fokus, og ønsker å være en rådgiver som er tilgjengelig for kunden og som bidrar med løsninger av de juridiske og praktiske problemene klienten står overfor.

Saba Hussain

Advokat

Saba jobber som advokat tilknyttet Codex sin avdeling for familierett og arv. Saba jobber målrettet med barnets beste for øyet. Hun har inngående erfaring innenfor familierettslige problemstillinger. Saba har særlig engasjement for å løse familierettslige problemstillinger som involverer barn på et tidlig stadium.

Saba setter klientens interesser i fokus og er opptatt av at slike saker har stor personlig betydning for de som er berørt. Hun fremstår som en trygg støttespiller og rådgiver. For Saba er det viktig å håndtere følelsene i det som for mange oppleves som en krisesituasjon og finne gode løsninger i den enkelte sak.

Del