Hjem

Webinar: Handlingsplikten for å unngå forurensning

Av: Codex Advokat

Dersom det foreligger en fare for forurensning, og det ikke iverksettes forebyggende tiltak, kan den ansvarlige bli straffet med bøter eller fengsel i inntil 5 år.

I dette webinaret definerer vi når det foreligger en fare og hvem som kan regnes som ansvarlige.

Vi arrangerte webinar om dette temaet den 24. mars 2022. Her får du tilgang til opptak fra webinaret.

Hva dekker webinaret?

Tonje B. Onsøien og Viktor Wikstrøm fra vår avdeling for eiendom og entreprise gir deg bl.a. en innføring i følgende:

  • Når foreligger det en «fare» for forurensning slik at handlingsplikten inntrer?
  • Hva slags tiltak skal iverksettes for å hindre forurensning?
  • Hvem er ansvarlig for å iverksette tiltak for å hindre forurensning?
  • Ansvar etter forurensningsloven forutsetter ikke uaktsomhet.
  • Eksempler fra bygg og anleggsbransjen.

Målgruppe:

  • Byggherrer
  • Entreprenører
  • Grunneiere
  • Kommuner
  • Private så vel som næringsdrivende som eier eller leier tomt


Kursholdere:

Tonje B. Onsøien

Advokat

Eiendom og entreprise

Tonje er advokat tilknyttet Codex sin eiendomsavdeling. Hun har inngående erfaring innenfor forhandlinger og håndtering av tvisteløsning i og utenfor domstolene. Tonje arbeider hovedsakelig med eiendomsrettslige problemstillinger, herunder avhendingsrett, generell kontraktsrett, sameierett, tingsrett, plan- og bygningsrett og sivilprosess. I tillegg er hun en erfaren kursholder både fra nåværende stilling og tidligere arbeid i rettshjelpsorganisasjoner.

Tonje setter klientens mål og interesser i fokus, og ønsker å være en rådgiver som er tilgjengelig for kunden og som gir råd som løser de praktiske utfordringene klienten står overfor.

Viktor Wikstrøm

Advokat

Eiendom og entreprise

Viktor jobber som advokat tilknyttet Codex sin avdeling for eiendom og entreprise, og har et særlig engasjement for miljøvennlige løsninger i eiendomsbransjen. Han jobber hovedsakelig med entrepriserettslige og eiendomsrettslige problemstillinger, og bistår både entreprenører, byggherrer og forbrukere. Viktor er fremoverlent og engasjert. Han er opptatt av å finne raske, men gode løsninger for klientene.

Del