Hjem

Webinar: Et bærekraftig arbeidsliv – arbeidsgivers plikter før og etter arbeidsulykke

Av: Codex Advokat

Dato: 01.07.21

Et bærekraftig samfunn handler i stor grad om hvordan mennesker har det, hvor helse- og livskvalitet, økonomi og deltagelse i arbeidslivet er viktige nøkkelpunkter. Hvis en er utsatt for en arbeidsulykke kan disse forholdene bli satt på prøve, og livet kan bli snudd opp ned for mange. Det å forhindre arbeidsulykker er dermed et viktig bidrag til et bærekraftig samfunn. Like viktig er den etterfølgende prosessen, dersom ulykken først har funnet sted.

Kvinne i rullestol på arbeidssted

Praktisk informasjon

  • Sted: Digital plattform
  • Dato: 20. september 2021
  • Tid: 11:00 – 12.00
  • Pris: Gratis

I dette webinaret skal vi informere om sentrale komponenter i arbeidsgivers lovpålagte plikt til systematisk HMS-arbeid. I tillegg vil vi belyse hvilke plikter arbeidsgiver har i etterkant av en arbeidsulykke, både om de lovpålagte meldeplikter og oppfølging av den ansatte i arbeidsforholdet.

Webinaret er aktuelt både for arbeidsgivere som ønsker kunnskap om sine plikter, og for arbeidstakere som ønsker informasjon om hvilke krav som kan stilles til sin arbeidsgiver, både før og etter en arbeidsulykke.

Del