Hjem

Webinar: Et bærekraftig arbeidsliv – arbeidsgivers plikter før og etter arbeidsulykke

Av: Codex Advokat

Et bærekraftig samfunn handler i stor grad om hvordan mennesker har det, hvor helse- og livskvalitet, økonomi og deltagelse i arbeidslivet er viktige nøkkelpunkter. Hvis en er utsatt for en arbeidsulykke kan disse forholdene bli satt på prøve, og livet kan bli snudd opp ned for mange. Det å forhindre arbeidsulykker er dermed et viktig bidrag til et bærekraftig samfunn. Like viktig er den etterfølgende prosessen, dersom ulykken først har funnet sted.

HMS

Vi arrangerte webinar om dette temaet den 20. september 2021. Her får du tilgang til opptak fra webinaret.

I dette webinaret skal vi informere om sentrale komponenter i arbeidsgivers lovpålagte plikt til systematisk HMS-arbeid. I tillegg vil vi belyse hvilke plikter arbeidsgiver har i etterkant av en arbeidsulykke, både om de lovpålagte meldeplikter og oppfølging av den ansatte i arbeidsforholdet.

Rambøll presenterer digitale løsninger som bidrar til å sikre at arbeidsgivers plikt til systematisk HMS-arbeid ivaretas på en helhetlig måte, og viser eksempler på hvordan Rambøll jobber med forebyggende HMS-opplæring både internt og mot sine kunder.

Webinaret er aktuelt både for arbeidsgivere som ønsker kunnskap om sine plikter, og for arbeidstakere som ønsker informasjon om hvilke krav som kan stilles til sin arbeidsgiver, både før og etter en arbeidsulykke.


Karin Pauline Gjerlaug

Advokat

Karin jobber som advokat tilknyttet Codex sin avdeling for erstatnings- og forsikringsrett. I sitt daglige arbeid representerer hun skadelidte i erstatningsoppgjør mot det ansvarlige forsikringsselskap eller skadevolder. Karin har bred kompetanse innenfor trafikk- og arbeidsulykker, i tillegg til at hun bistår klienter i trygderettssaker.

I tillegg til det faglige arbeidet er Karin engasjert i Codex sin bærekraftsgruppe. Et bærekraftig perspektiv på personskadesaker handler blant annet om å bistå mennesker i svært sårbare situasjoner til å få et godt utgangspunkt for livet videre. For Karin innebærer dette først og fremst å være en støttespiller for sine klienter. Hun er videre opptatt av at klienten skal være informert om ethvert steg i prosessen, at saken skal ha en rask og naturlig fremdrift og at klientens økonomiske tap skal kompenseres fullt ut.


Juha Aspholm

Rambøll Norge

Juha Aspholm er Lead Consultant i Rambøll Norge og avdelingsleder for D&E (Digital and Education) og team leder for Rambøll CST (Corporate, Strategy and Transactions Service) i Norge. Juha Asholm har over 20 års erfaring innen miljø med spesial fokus innen prosjekt-/programledelse, miljøundersøkelser/-overvåking, Environmental Due Diligence og HMS revisjon (særlig olje&gass industri og byggebransjen).

Juha har arbeidserfaring i statlige etater og konsulentselskaper i flere land, samt undervisningserfaring fra kursvirksomhet innen miljøfaget. Per i dag Juha leder D&E avdelingen i Norge som utvikler digitale HMS verktøy som for eksempel compliance verktøy, risikovurderingsverktøy, digitale opplæringstjenester og dataspill/simuleringer.


Håvard Gilja

Rambøll Norge

Håvard er Manager Health & Safety i Rambøll Norge, og har jobber til daglig med compliance, risikovurderinger, beredskap, krisehåndtering og granskning, samt samordning av helse- og sikkerhetstemaer mot Ramboll Group. Håvard utdannet innen risikopsykologi med spesialisering i samhandling og kommunikasjon i krisesituasjoner, og har erfaring fra et bredt spekter av risiko- og beredskapsarbeid i prosjekter. Han er også tilknyttet avd. Digital & Education, der han hovedsakelig jobber med digitale løsninger relatert til forebygging av ulykker på byggeplasser, samt HMS-opplæring i forbindelse med onboarding på kontorer.

Del