Hjem

#Bærekraft Webinar: Åpenhetsloven: Hvilken betydning får loven for din virksomhet?

Av: Codex Advokat

Dato: 10.08.21

Åpenhetsloven ble vedtatt av stortinget 9 juni 2021, og er forventet å tre i kraft i januar 2022. Store virksomheter vil omfattes direkte av loven, dette innebærer ca 8800 virksomheter i Norge. I tillegg vil mindre virksomheter kunne påvirkes indirekte, ved at større bedrifter stiller krav til leverandørene sine.

Praktisk informasjon

  • Sted: Digital plattform
  • Dato: 21. september 2021
  • Tid: 11:00 – 11.30
  • Pris: Gratis

Loven vil stille krav om aktsomhetsvurderinger, og pålegger virksomheter informasjonsplikt. Det er på tide å starte arbeidet med aktsomhetsvurderinger allerede nå, slik at din virksomhet er forberedt når loven trer i kraft. Dette webinaret er en introduksjon til åpenhetsloven.

Vi vil gå igjennom følgende:

  • Lovens formål
  • Hvilke virksomheter omfattes direkte av åpenhetsloven
  • Aktsomhetsvurderinger – hva kreves
  • Informasjonsplikt - allmennhetens rett til informasjon
  • Rapportering
  • Sanksjoner

Målgruppe:

Ledere, bærekraftsansvarlige, rapporteringsansvarlige.

Dette webinaret er relevant for alle norske bedrifter.


Hedda Aursnes

Advokatfullmektig

Hedda er advokatfullmektig i Codex og arbeider med teknologi, IPR og kontraktsrett. Hun bistår hovedsakelig næringsdrivende og har god erfaring med både tvisteløsning og kontraktsforhandlinger innenfor sitt fagområde. Hedda har et engasjement for bærekraft og er tilknyttet Codex sin bærekraftsgruppe. Hun er særlig interessert i ny lovgivning i forbindelse med bærekraftig utvikling, og å se på hvordan virksomheter kan tilpasse seg de strengere kravene som kommer fremover.

I tillegg har Hedda tidligere erfaring fra advokatfirmaet Russell-Cooke Solicitors i London, og har spesialisert seg innen IPR ved UCL, London.


Benedicte E. Bjerknes

Rådgiver

Benedicte er rådgiver i Fo°tprint, og har flere års erfaring med bærekraft og ansvarlig næringsliv, både som analytiker og som rådgiver. Benedicte er på sitt beste når hun kan diskutere og integrere internasjonale rammeverk (eksempelvis OECDs retningslinjer, EUs taksonomi og FNs veiledende prinsipper) i virksomheters arbeid og strategi, samt kommunisere dette arbeidet på en forståelig og engasjerende måte.

Hun har de siste årene jobbet med bærekraft og ansvarlig næringsliv på ulike måter; med rådgivning, analyse, kurs i aktsomhetsvurderinger, lovutvikling og research.

Tidligere har Benedicte jobbet i sekretariatet til Etikkinformasjonsutvalget (utvalget som utredet og foreslo Åpenhetsloven), i Utenriksdepartementet og i sekretariatet til Norges OECD kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv (blant annet med kurs for norske virksomheter i aktsomhetsvurderinger).  

Kort om Fo°tprint

Fo°tprint er et konsulentbyrå som jobber for raskere og lønnsom grønn og bærekraftig omstilling. Fo°tprint bistår private og offentlige kunder med å kartlegge relevante nasjonale og globale drivere, identifiserer mulighetsrommet og de attraktive posisjonene, og bistår operativt med å manøvrere gjennom skiftet til en lønnsom, grønn og bærekraftig posisjon.

Fo°tprint gjør analysene som danner grunnlag for kundens strategiske prioriteringer (herunder aktsomhetsvurderinger og etterlevelse av kommende lovverk), bistår med å identifisere tiltakene som monner mest, og sikrer at kundens ambisjoner og handlekraft blir kjent og forstått internt og i markedet gjennom slagkraftig kommunikasjon hele veien fra toppleders budskap til kreative kampanjer og medieoppslag.

Del